Network and School Communication » Registering for ParentSquare

Registering for ParentSquare

ParentSquare logo

Please read the instructions below to learn more about ParentSquare and how to sign up! Signing up is easy, you simply use your phone number or email you have registered with Hiawatha Academies.

Click below

 

ParentSquare makes it easy to register from the app or on a browser. Follow the steps below:

Step 1: Set-up

 1. Open the ParentSquare App or webpage.
  1. To download the app click on the icon
   Apple app store Google app store
   Important: We highly recommend families download the app.
  2. To create an account on a web browser click here. www.parentsquare.com/signin.
 2. Enter the email or cell phone number you've provided us.
  Register for Parentasquare
 3. Tap Continue or Get Started.
  Note: If your email or phone number is not recognized by ParentSquare, you can "Request Access" or call your school office and ask them to update your contact information.
 4. Create your password and confirm your password. Please also confirm your email and/or phone number in your account settings.
 5. In the settings, choose the language in which you prefer your communication.
   
 6. Configure your notification settings too
 7. Check if all the information about your child is correct, if not contact the school office.

Step 2: Complete the training module

We ask families to complete this easy and quick training module to finish the training.

 
 
 
 

ParentSquare facilita el registro desde la aplicación o en un navegador. Siga los pasos a continuación:

Paso 1: configurarlo

 1. Abra la aplicación móvil ParentSquare o la página web.
  1. To download the application, click on the icon
   Apple app store Google app store
   Important:
   We highly recommend families to download the app.
  2. Para crear una cuenta en un navegador web, haga clic aquí. www.parentsquare.com/signin.
 2. Introduce tu email o número de móvil que nos has facilitado.
  Register for Parentasquare
 3. Haga clic en 'Continuar' o 'comenzar'.
  Nota: Si ParentSquare no reconoce su correo electrónico o número de teléfono, puede "Solicitar acceso" o llamar a la oficina de su escuela y pedirles que actualicen su información de contacto.
 4. Cree su contraseña y confirme su contraseña. Confirme también su correo electrónico y/o número de teléfono en la configuración de su cuenta.
 5. En la configuración, elija el idioma en el que prefiere su comunicación.
   
 6. Configure sus ajustes de notificación también
 7. Por favor, compruebe si toda la información sobre su hijo es correcta, si no, póngase en contacto con la oficina de la escuela.

Paso 2: Complete el módulo de capacitación

Pedimos a las familias que completen este módulo de formación para finalizar la formación.ParentSquare waxa ay fududaysaa in laiska diiwaan geliyo abka ama browserka. Raac tillaabooyinka hoose:

Talaabada 1: Habayn

 1. Fur ParentSquare App ama bogga internetka.
  1. Si aad u soo dejiso app-ka dhagsii astaanta
   Apple app store Google app store
   Muhiim: Waxaan aad ula talinaynaa qoysaska inay soo dejiyaan app-ka.
  2. Si aad akoon ugu samaysato browserka webka halkan hoose raac www.parentsquare.com/signin.
 2. Geli emailkaaga ama lambarka taleefanka gacanta.
  Register for Parentasquare
 3. Taabo sii wad ama bilow.
  Fiiro gaar ah: Hadii iimaylkaaga ama telefoonkaaga  aqoonsanayn ParentSquare, waxaad "Codsan kartaa gelitaanka" ama xafiiska iskuulka oo waydiiso inay cusboonaysiiyaan macluumaadkaaga xidhiidhka.
 4. Samee eraygaaga sirta ah oo xaqiiji eraygaaga sirta ah. Fadlan sidoo kale ku xaqiiji iimaylkaaga iyo/ama lambarka taleefankaaga dejinta akoonkaaga.
 5. Dejinta, dooro luqadda aad doorbidayso xidhiidhkaaga.
   
 6. Deji dejimaha ogeysiinta sidoo kale
 7. Fadlan hubi haddii dhammaan macluumaadka ku saabsan ilmahaaga ay sax yihiin, haddii kale la xiriir xafiiska dugsiga.

Tallaabada 2: Buuxi cutubka tababarka

Waxaan ka codsaneynaa qoysaska inay dhameystiraan qeeybta tababarka si ay u dhameystaan tababarkaan. Waxa lagu heli karaa Ingiriisi ama Isbaanish kaliya.