Network and School Communication » Registering for ParentSquare

Registering for ParentSquare

ParentSquare logo

Please read the instructions below to learn more about ParentSquare and how to sign up! Signing up is easy, you simply use your phone number or email you have registered with Hiawatha Academies.

Click below

 

ParentSquare makes it easy to register from the app or on a browser. Follow the steps below:

Step 1: Set-up

 1. Open the ParentSquare App or webpage.
  1. To download the app click on the icon
   Apple app store Google app store
   Important: We highly recommend families to download the app.
  2. To create an account on a web browser click here. www.parentsquare.com/signin.
 2. Enter your email or cell phone number.
 3. Tap Continue or get started.

Note: If your email or phone number is not recognized by ParentSquare, you can "Request Access" or call your school office and ask them to update your contact information.
Screen_Shot_2017-10-19_at_11.00.49_AM.png

Create your password and confirm your password.
Screen_Shot_2017-10-19_at_11.54.13_AM.png

Enter your registration code sent by Email or Text and tap Verify.
Note: If your registration link has expired, a new one will need to be sent to you. Please verify as soon as you get the link as it expires. If it expires please reach out to [email protected] with your name and contact information.
Screen_Shot_2017-10-19_at_11.33.16_AM.png

Step 2: Complete the training module

We ask families to complete this training module to finish the training.

 
 
 
Review the pdf linked below for full details, and go to the training resources page to find every detail on any ParentSquare feature.

ParentSquare facilita el registro desde la aplicación o en un navegador. Siga los pasos a continuación:

Paso 1: configurarlo

 1. Abra la aplicación móvil ParentSquare o la página web.
  1. To download the application, click on the icon
   Apple app store Google app store
   Important:
   We highly recommend families to download the app.
  2. Para crear una cuenta en un navegador web, haga clic aquí. www.parentsquare.com/signin.
 2. Ingresa tu correo electrónico o número de celular.
 3. Haga clic en 'Continuar' o 'comenzar'.

Nota: Si ParentSquare no reconoce su correo electrónico o número de teléfono, puede "Solicitar acceso" o llamar a la oficina de su escuela y pedirles que actualicen su información de contacto.
Screen_Shot_2017-10-19_at_11.00.49_AM.png

Cree su contraseña y confirme su contraseña.
Screen_Shot_2017-10-19_at_11.54.13_AM.png

Enter your registration code sent by Email or Text and tap Verify.
Note: If your registration link has expired, a new one will need to be sent to you. Please verify as soon as you get the link as it expires. If it expires please reach out to [email protected] with your name and contact information.
Screen_Shot_2017-10-19_at_11.33.16_AM.png

Paso 2: Complete el módulo de capacitación

Pedimos a las familias que completen este módulo de formación para finalizar la formación.ParentSquare waxa ay fududaysaa in laiska diiwaan geliyo abka ama browserka. Raac tillaabooyinka hoose:

Talaabada 1: Habayn

 1. Fur ParentSquare App ama bogga internetka.
  1. Si aad u soo dejiso app-ka dhagsii astaanta
   Apple app store Google app store
   Muhiim: Waxaan aad ula talinaynaa qoysaska inay soo dejiyaan app-ka.
  2. Si aad akoon ugu samaysato browserka webka halkan hoose raac www.parentsquare.com/signin.
 2. Geli emailkaaga ama lambarka taleefanka gacanta.
 3. Taabo sii wad ama bilow.

Fiiro gaar ah: Hadii iimaylkaaga ama telefoonkaaga  aqoonsanayn ParentSquare, waxaad "Codsan kartaa gelitaanka" ama xafiiska iskuulka oo waydiiso inay cusboonaysiiyaan macluumaadkaaga xidhiidhka.
Screen_Shot_2017-10-19_at_11.00.49_AM.png

Samee eraygaaga sirta ah oo xaqiiji eraygaaga sirta ah.
Screen_Shot_2017-10-19_at_11.54.13_AM.png

Geli summadaada diwaan galinta ee laguu soo diray iimaylka ama qoraalka oo tabo Xaqiiji.
Fiiro gaar ah: Haddii isku xirka diiwaangelinta kaa dhaco ama kaa beer daroobo, mid cusub ayaa loo baahan doonaa in laguu soo diro. Fadlan xaqiiji isla marka aad hesho xiriirku markuu dhacayo. Haddii uu dhacayo fadlan la xidhiidh [email protected] oo raacsan magacaaga iyo macluumaadkaaga xirirka.
Screen_Shot_2017-10-19_at_11.33.16_AM.png

Tallaabada 2: Buuxi cutubka tababarka

Waxaan ka codsaneynaa qoysaska inay dhameystiraan qeeybta tababarka si ay u dhameystaan tababarkaan. Waxa lagu heli karaa Ingiriisi ama Isbaanish kaliya. Waxaan qaban donaan munaasibad dhici doonta 21-ka March fadlan ku soo biir, turjubaan afsoomaali ah ayaa la bixin doonaa.