Hiawatha Academies Board of Directors appoints Karen Klinzing as Interim Executive Director

English

Dear Hiawatha Community,   

On behalf of the Hiawatha Academies Board of Directors, I am thrilled to announce the appointment of Director Karen Klinzing as our Interim Executive Director.  She will begin serving in the role on May 1. 

Director Klinzing comes to us after most recently serving as the Executive Director of the Twin Cities German Immersion School. Throughout her twenty-year career in Minnesota K-12 education and state government, she has been a teacher, principal, executive director, and executive leadership coach. She formerly served as Deputy Commissioner with the Minnesota Department of Education and as an elected representative in the Minnesota House of Representatives. 

Director Klinzing comes to this role not only with meaningful leadership experience in the charter school sector overall but also with deep familiarity with our Hiawatha community. Over the past year, she has served as a consultant to our Board, providing training on effective governance and charter school management. Her dedication to our mission and longstanding commitment to excellence make her more than equipped to lead our network.

As Interim Executive Director, Karen will be responsible for overseeing our day-to-day operations and ensuring that our core values are implemented with fidelity throughout the network. She will work closely with the Board of Directors and executive leadership team to maintain our momentum, ensure academic success, and drive forward our mission.  

While Director Klinzing will formally assume the role of Interim Executive Director on May 1, she will begin meeting with the HA network community and visiting classrooms immediately.  We will provide many opportunities before the new school year for her to learn from your institutional experiences, share her vision for Hiawatha Academies, and collaborate with you to carry out the mission and vision according to our values. 

Please join me in welcoming her to the Hiawatha community. I have full confidence in her ability to lead us with integrity, vision, and compassion.

 

With gratitude,  

Dr. Yolanda Majors
Board Chair, Hiawatha AcademiesSpanish

Estimada Comunidad de Hiawatha,   

En nombre de la Junta Directiva de Hiawatha Academies, me complace anunciar el nombramiento de la directora Karen Klinzing como nuestra Directora Ejecutiva Interina. Ella comenzará a desempeñar su cargo el 1 de mayo. 

La Directora Klinzing llega a nosotros después de haber trabajado recientemente como directora ejecutiva de la Escuela de Inmersión en Alemán de las Twin Cities. A lo largo de sus veinte años de carrera en la educación K-12 y en el gobierno estatal de Minnesota, ha sido maestra, directora, directora ejecutiva y entrenadora de liderazgo ejecutivo. Anteriormente se desempeñó como Comisionada Adjunta del Departamento de Educación de Minnesota y como representante electa en la Cámara de Representantes de Minnesota. 

La Directora Klinzing llega a este puesto no solo con una experiencia de liderazgo significativa en el sector de las escuelas chárter en general, sino también con una profunda familiaridad con nuestra comunidad de Hiawatha. Durante el último año, se desempeñó como consultora de nuestra Junta Directiva, brindando capacitación sobre gobernanza eficaz y gestión de escuelas chárter. Su dedicación a nuestra misión y su compromiso duradero con la excelencia la hacen más que equipada para liderar nuestra red.

Como Directora Ejecutiva Interina, Karen será responsable de supervisar nuestras operaciones diarias y garantizar que nuestros valores fundamentales se implementen con fidelidad en toda la red. Ella trabajará en estrecha colaboración con la Junta Directiva y el equipo de liderazgo ejecutivo para mantener nuestro impulso, garantizar el éxito académico y avanzar nuestra misión.  

Si bien la Directora Klinzing asumirá formalmente el rol de Directora Ejecutiva Interina el 1 de mayo, ella comenzará a reunirse con la comunidad de la red de Hiawatha Academies y a visitar los salones de clases de inmediato. Le brindaremos muchas oportunidades antes del nuevo año escolar para que ella aprenda de sus experiencias institucionales, comparta su visión para Hiawatha Academies y colabore con ustedes para llevar a cabo la misión y la visión de acuerdo con nuestros valores. 

Por favor únanse a mí para darle la bienvenida a la comunidad de Hiawatha. Tengo plena confianza en su capacidad para guiarnos con integridad, visión y compasión.

 

Con gratitud,  

Dr. Yolanda Majors
Presidente de la Junta Directiva, Hiawatha AcademiesSomali

Bulshada qaaliga ah ee Hiawatha,  

Anigoo ku hadlaya magaca Guddiga Agaasimayaasha Akadeemiyada Hiawatha, aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku dhawaaqo magacaabista Agaasime Karen Klinzing oo ah Agaasimaha Fulinta Ku Meel Gaarka ah. Waxay bilaabi doontaa doorka shaqada 1da Maayo.

Agaasime Klinzing ayaa noo yimaadda ka dib markii uu u dambeeyay ushaqaynayey doorka Agaasimaha Fulinta ee Dugsiyada Twin Cities German Immersion School. Labaatan sano oo ay ku jirtay shaqadeeda waxbarashada K-12 ee Minnesota iyo dawladda gobolka, waxa ay ahayd macallimad, maamule, agaasimaha fulinta, iyo tababaraha hoggaanka fulinta. Waxay hore u soo noqotay Guddoomiye ku-xigeenka Waaxda Waxbarashada ee Minnesota iyo wakiil la soo doortay oo ka tirsan Aqalka Wakiilada ee Minnesota.

Agaasime Klinzing waxa eey ku imanaysaa doorkan kaliya maahan waayo-aragnimada hoggaamineed ee macnaha leh ee guud ahaan qaybta dugsiga charter laakiin sidoo kale waxa eey si qoto dheer utaqaannaa bulshadayada Hiawatha. Sanadkii la soo dhaafay, waxa ay lataliye u noqotay Guddigayada, iyada oo siisay tababar ku saabsan maamul wax ku ool ah iyo maamulka dugsiyada charter. U heellanaanta ay u hurtay himiladeena iyo sida ay uga go'an tahay heerka sare waxay ka dhigaysaa mid aad u qalabaysan si ay u hogaamiso shabakadeena.

Sida Agaasimaha Fulinta Ku-meel-gaarka ah, Karen ayaa mas'uul ka noqon doonta kormeerka hawl-maalmeedkeenna iyo hubinta in qiyamkayaga asaasiga ah loo hirgeliyo si daacad ah dhammaan shabakadaha. Waxay si dhow ula shaqayn doontaa Guddiga Agaasimayaasha iyo kooxda hoggaanka fulinta si aan u sii wadno dardarkeena, u xaqiijino guusha akadeemiyadeed, oo aan u wadno hadafkeena.   

Halka Agaasime. Klinzing waxay si rasmi ah ula wareegi doontaa doorka Agaasimaha Fulinta ee Ku-meel-gaadhka ah Maayo 1, waxay bilaabi doontaa inay la kulanto bulshada shabakada HA oo ay isla markiiba soo booqato fasallada. Waxaan siin doonaa fursado badan ka hor sanad dugsiyeedka cusub iyada si ay wax uga barato waaya aragnimadaada machad, la wadaagto aragtideeda Akaadamiyada Hiawatha, oo aan kula kaashano si eey u fuliso hadafka iyo himilada iyadoo loo eegayo qiyamkayaga. 

Fadlan igu soo biir si aan ugu soo dhaweeyo bulshada Hiawatha. Kalsooni buuxda ayaan ku qabaa in ay nagu hogaamin karto daacadnimo, aragti iyo naxariis.

 

Mahadsanid,  

Dr. Yolanda Majors
Guddoomiyaha guddiga, Hiawatha Academies

Published