Hiawatha Academies will be closed on March 25 due to extreme weather conditions

English

Hiawatha Academies' schools will be closed on March 25, due to extreme weather conditions. This means the following activities and programs are also canceled:

  • All after-school and student programs (including extra-curricular activities, athletics, field trips and school events)
  • All physical meetings scheduled at Hiawatha Academies buildings

Thank you for your patience and flexibility during these extreme weather conditions.

 

Spanish

Las escuelas de Hiawatha Academies estarán cerradas el 25 de marzo debido a condiciones climáticas extremas. Las siguientes actividades y programas también serán cancelados:

  • Todos los programas estudiantiles y de después de la escuela (incluyendo actividades extracurriculares, deportes, paseos y eventos escolares)
  • Todas las reuniones en persona programadas en edificios de Hiawatha Academies 

Gracias por su paciencia y flexibilidad durante estas condiciones climáticas extremas. 

 

Somali

Hiawatha Academies waa la xidhi doonaa March 25, xaaladaha cimilada qabow ee daran awgeed. Tani waxay la macno tahay hawlaha soo socda iyo barnaamijyada sidoo kale waa la joojiyay:

  • Wixii iskuulka kadib ay ardaydu qabanayeen barnaamijyada (wixii tacliinta dhaafsanaa, ciyaaraha, wixii iskuulka laga baxayay sida booqashada meelaha, iyo wixii howlo iskuul ah)
  • Kuli wixii shirar is’arag ah oo balansanaa dugsiyada Hiawatha Academies dhexdooda

Waad ku mahadsantahay dulqaadkaaga iyo nalashaqaynta wakhtiyada hawada khatarta ah.

Published