Hiawatha Academies CLOSED tomorrow , January 5, due to continued snowfall and poor road conditions

Hiawatha Academies' schools will be closed tomorrow January 5, due to continued snowfall and poor road conditions. This means the following activities and programs are also canceled:

  • All after-school and student programs (including extra-curricular activities, athletics, field trips, and school events)
  • All physical meetings scheduled at Hiawatha Academies buildings

The City of Minneapolis has faced difficulty in clearing the snow due to the volume and frequency of snowfall, hence, affecting the ability of buses to navigate safely. Deciding to keep students home and not have instruction is never easy. We consider current and predicted weather conditions, temperature, and the safety of roads in making decisions. We also take into account our neighboring school districts' decisions.

We will promptly inform you when we decide on the make-up dates for January 3-5. Keep in mind that we have already converted Friday, February 17 from a no-school day to now being a full school day.

Thank you for your patience and support during these extreme weather conditions. Stay safe.

*  *  *

Spanish

Las escuelas de Hiawatha Academies estarán cerradas mañana, 5 de enero, debido a la nieve contínua y a las malas condiciones de las calles. Las siguientes actividades y programas también serán cancelados: 

  • Todos los programas estudiantiles y de después de la escuela (incluyendo actividades extracurriculares, deportes, paseos y eventos escolares)
  • Todas las reuniones en persona programadas en edificios de Hiawatha Academies 

La Ciudad de Minneapolis ha enfrentado dificultades para limpiar la nieve debido al volúmen y la frecuencia de la nieve, lo cual afecta la capacidad de los buses para navegar de manera segura. Tomar la decisión de dejar a los estudiantes en casa y no tener clases nunca es fácil. Nosotros consideramos condiciones climáticas actuales y pronosticadas, temperatura, y la seguridad de las calles al tomar decisiones. También tomamos en cuenta las decisiones de los distritos escolares vecinos. 

Nosotros le informaremos inmediatamente cuando decidamos las fechas para recuperar el 3-5 de enero. Tengan en cuenta que ya hemos convertido el viernes 17 de febrero de un día sin escuela a ahora ser un día completo de clases.

Gracias por su paciencia y apoyo durante estas condiciones climáticas extremas. Cuídense.

*  *  *

Somali

Hiawatha Academies waa la xidhi doonaa Barrito, Janaayo 5, xaaladaha cimilada qabow ee daran oo sii socda awgeed. Tani waxay la macno tahay hawlaha soo socda iyo barnaamijyada sidoo kale waa la joojiyay:

  • Wixii iskuulka kadib ay ardaydu qabanayeen barnaamijyada (wixii tacliinta dhaafsanaa, ciyaaraha, wixii iskuulka laga baxayay sida booqashada meelaha, iyo wixii howlo iskuul ah)
  • Kuli wixii shirar is’arag ah oo balansanaa dugsiyada Hiawatha Academies dhexdooda

Magaala Minneapolis waxay la kulantay baraf aad u badan oo ay dhib ku keentay wadoonyinka xaaqindeedii, marka waxay adkaysay dhaqdhaqaaday gadiidka basaska iskuulka si badbaado leh. Way adagtahay inaan go’aanka qaadano inaan ardayda guriga ku hayno. Waxaay misaan saarnaa hawada iyo cimilaha siday yihiin iyo badbaadada wadooyinka markaan go’aan gaadhayno. Waxaan sii tixgalinaa iskuulka dariskeena iyo go’aanka ay gaadhaan. 

Waan idinla wadaagaynaa wixii macluumaad ah markaan go’aan ka gaadhno sida an dib umarin ugu samaynlahayn maalmaha Janaayo 3 aad ilaa 5 aad. Xasuuso inaan maalinta Jimcaha Febraayo 17 ka aan ka dhignay maalin iskuul markii hore ay ahayd maalin fasax. 

Waad ku mahadsantihiin dulqaadkiina iyo inta aad na tageerteen inta lagu jiro wakhtigan cimilada iyo hawooyinku halista yihiin. Badbaado ku jira