Hiawatha Academies CLOSED tomorrow , January 3, due to severe weather conditions

Hiawatha Academies' schools will be closed tomorrow, January 3, due to extreme weather conditions. This means the following activities and programs are also canceled:

  • All after-school and student programs (including extra-curricular activities, athletics, field trips, and school events)
  • All physical meetings scheduled at Hiawatha Academies buildings

As scholars will not be receiving any instruction tomorrow, we plan to make up for this day later on in the school year. Your scholar’s safety is our top priority. Thank you for your patience and flexibility during these extreme weather conditions.

*  *  *

Spanish

Las escuelas de Hiawatha Academies estarán cerradas mañana, 3 de enero, debido a condiciones climáticas extremas. Las siguientes actividades y programas también serán cancelados: 

  • Todos los programas estudiantiles y de después de la escuela (incluyendo actividades extracurriculares, deportes, paseos y eventos escolares)
  • Todas las reuniones en persona programadas en edificios de Hiawatha Academies 

Dado que los estudiantes no aprenderán mañana, planeamos recuperar este día más adelante en el año escolar. La seguridad de su estudiante es nuestra prioridad principal. Gracias por su paciencia y flexibilidad durante estas condiciones climáticas extremas. 

 


*  *  *

Somali

Hiawatha Academies waa la xidhi doonaa barrito, Janaayo 3, xaaladaha cimilada qabow ee daran awgeed. Tani waxay la macno tahay hawlaha soo socda iyo barnaamijyada sidoo kale waa la joojiyay:

  • Wixii iskuulka kadib ay ardaydu qabanayeen barnaamijyada (wixii tacliinta dhaafsanaa, ciyaaraha, wixii iskuulka laga baxayay sida booqashada meelaha, iyo wixii howlo iskuul ah)
  • Kuli wixii shirar is’arag ah oo balansanaa dugsiyada Hiawatha Academies dhexdooda

Maadaama ardaydu aanay berri waxba baran doonin, waxa aanu qorshaynay in aanu ka soo kabsano maalintan ka dib sannad dugsiyeedka. Fasallada caadiga ah ee qof ahaaneed waxay dib u bilaaban doonaan Jimcaha Diseembar 15aad. Ardaygaga badbaadodiisa ayaa aad noogu muhiimsan. Waad ku mahadsan tahay dulqaadkaaga iyo dabacsanaantaada inta lagu jiro xaaladahan cimilada xun.