October 7th: Fall Conferences and break

*** Scroll down to see this message in Spanish and Somali
Desplácese hacia abajo para ver este mensaje en español y somalí
Hoos u dhaadhac si aad u aragto fariintan oo Isbaanish iyo Soomaali ah ***
 

Happy fall, families. We are already at the end of our first quarter and we are excited to meet you at conferences at the end of this month. We also have a lot of family events this month for you to participate in. Please read the entire message as it has some important dates and information.
 


National Hispanic Heritage Month Celebration

Thank you for coming to our schools and celebrating National Hispanic Heritage Month. At Hiawatha every month is a celebration for our families and students. We are so proud and honored to serve our diverse community!
 
National Hispanic Heritage Month Celebration
 
 
 

Fall Conferences

Conferences are a great time for teachers and families to connect. During the conference, your discussion with teachers will be about your child’s progress, grades, and MCA results. This is a great opportunity to talk to teachers about important topics like the overall well-being of your scholar, helpful tips you need to support your scholar’s homework, other resources, and address any concerns you may have.
 
Please look forward to communication from your child’s school to sign up for conferences.
 • HLA-N:
  • Oct 24, 3:40 - 7pm
  • Oct 26, 3:40 - 7pm
  • Oct 28, 8 am - 12pm
 • HCP-N:
  • Oct 25, 3:40 - 7pm
  • Oct 27, 3:40 - 7pm
  • Oct 28, 8 am - 12pm
 • HCP-K:
  • Oct 25, 5 - 7:20pm
  • Oct 27, 5 - 7:20pm
  • Oct 28, 9am - 1pm (Make up conference)
 • HCHS:
  • Oct 28, 2 - 7pm


Fall Break/No School for Students <Oct 19-21>

Hiawatha Academies will be closed and there will be no instruction for students Oct 19 till Oct 21. Classes will resume on Monday, October 24th along with the start of conferences! We hope everyone in our community enjoys a safe and healthy fall break holiday.
 
 

Reminders (check Calendars for live updates):

 • Oct 11: Family Academy | Make stress your friend: Learn how to cope, manage and transform stress into a positive force.
 • Oct 13: Family Academy | Supporting Black/AA Hiawatha Families
 • Oct 27: East African Committee Meeting
 • Complete E-Update and FRAM form 

Family resources webpages:

 

* * *

SPANISH

Feliz otoño, familias. Ya estamos al final del primer trimestre y estamos entusiasmados de verlos en conferencias a finales de este mes. También tenemos muchos eventos familiares este mes para que usted participe. Por favor lea este mensaje completamente ya que tiene importantes fechas e información.
 


Celebración del Mes Nacional de la Herencia Hispana

Gracias por venir a nuestras escuelas y celebrar el Mes Nacional de la Herencia Hispana. En Hiawatha, cada mes es una celebración para nuestras familias y estudiantes. ¡Estamos muy orgullosos y honrados de servir a nuestra diversa comunidad!
 
National Hispanic Heritage Month Celebration
 
 
 

Conferencias de Otoño

Las conferencias son un buen momento para que los maestros y las familias conecten. Durante la conferencia, su discusión con los maestros será acerca del progreso de su niño/a, sus calificaciones, y los resultados del MCA. Esta es una gran oportunidad para hablar con los maestros sobre temas importantes como el bienestar general de su estudiante, sugerencias útiles que usted necesita para ayudar con la tarea de su estudiante, otros recursos, y abordar cualquier preocupación que usted tenga.  
 
Por favor espere comunicación de la escuela de su niño/a para apuntarse para las conferencias. 
 
 • HLA-N:
  • 24 de Oct, 3:40 - 7pm
  • 26 de Oct, 3:40 - 7pm
  • 28 de Oct, 8am - 12pm
 • HCP-N:
  • 25 de Oct, 3:40 - 7pm
  • 27 de Oct, 3:40 - 7pm
  • 28 de Oct, 8am - 12pm
 • HCP-K:
  • 25 de Oct, 5 - 7:20pm
  • 27 de Oct, 5 - 7:20pm
  • 28 de Oct, 9am - 1pm ( Recuperación de conferencias)
 • HCHS:
  • 28 de Oct 28, 2 - 7pm
 
 

Vacaciones de otoño/No hay escuela para los estudiantes <19-21 de Oct>

Hiawatha Academies estarán cerradas y no habrá clases para los estudiantes del 19 de octubre y hasta el 21 de octubre. ¡Las clases se reanudarán el lunes 24 de octubre junto con el comienzo de las conferencias! Esperamos que todos en nuestra comunidad disfruten de unas vacaciones de otoño seguras y saludables. 
 
 

Reminders (check Calendars for live updates):

 • 11 de Oct: Academia Familiar | Haga del estrés su amigo: Aprenda cómo lidiar, manejar, y convertir el estrés en una fuerza positiva.
 • 13 de Oct: Academia Familia | Apoyando a las Familias Negras/Afroamericanas de Hiawatha
 • 27 de Oct: Reunión del Comité del Este de Africa
 • Complete E-Update and FRAM form 

Family resources webpages:

 

* * *

SOMALI

Fall wanaagsan, waxan soo gaadhnay durba dhamaadkii quarter koowaad, waxanan ku faraxsanay in la gadhay bisha dhamadkeeda wakhtigii waalidka, ardayda iyo school kulmi lahaayeen. Wax kale oon bishan dhexdooda dhici doona xaflado badan waa inaad nagala soo qayb gashaan. Fadlan akhriya ogaysiiskan, waxa ku jiri doona macluumaad badan iyo taariikhaha la qaban doono.
 
 

Dabaaldegga Bisha Dhaxalka Isbaanishka

Waad ku mahadsan tahay imaatinka dugsiyadeena oo aad u dabaaldegtay Bisha Dhaxalka Isbaanishka ee Qaranka. Hiawatha bil walba waa dabaaldeg qoysaskeena iyo ardaydeena. Aad baan ugu hanweynahay oo sharaf bay noo tahay inaan u adeegno bulshadeena kala duwan!
 
National Hispanic Heritage Month Celebration

 

Shirarkii walidada iyo macalimiinta ee Konferansiska ee Fallka

Shirarku waa wakhti fiican oo ay macalimiinta iyo qoysasku isku xidhmaan. Inta uu socdo shirka, doodaada macalimiinta waxay ku saabsanaan doontaa horumarka ilmahaaga, darajooyinka, iyo natiijooyinka MCA. Tani waa fursad weyn oo aad kula hadasho macalimiinta mowduucyo muhiim ah sida fayo-qabka guud ee aqoonyahankaaga, talooyin waxtar leh oo aad u baahan tahay si aad u taageerto shaqada guriga ee aqoonyahankaaga, agabyada kale, iyo inaad wax ka qabato walaac kasta oo aad qabtid.
Fadlan ka hel isgaadhsiinta dugsiga ilmahaaga si aad isu diiwaangeliso shirarka casriga ah.
 • HLA-N:
  • Oct 24, 3:40 - 7pm
  • Oct 26, 3:40 - 7pm
  • Oct 28, 8 am - 12pm
 • HCP-N:
  • Oct 25, 3:40 - 7pm
  • Oct 27, 3:40 - 7pm
  • Oct 28, 8am - 12pm
 • HCP-K:
  • Oct 25, 5 - 7:20pm
  • Oct 27, 5 - 7:20pm
  • Oct 28, 9am- 1pm (shir ku celin ah)
 • HCHS:
  • Oct 28, 2 - 7pm
 
 

Fasaxa Fallka /Ardayda Iskuul uma jiro <Oct 19-21>

Hiawatha Academies waa la xidhayaa iskuulna uma jiro ardayda maalmaha Oct 19 till Oct 21. Fasalada ayaa dib u bilaaban doona Isniinta, Oktoobar 24-keeda oo ay weheliso bilowga shirarka! Waxaan rajeyneynaa in qof walba oo bulshadeena ka mid ah uu ku raaxaysto fasax nasasho dayrta oo badbaado iyo caafimaad leh.
 
 

Reminders (check Calendars for live updates):

 • Oct 11: Family Academy | Akademiyada Qoyska | Saxiib ka dhigo walaaca: Baro sida loola qabsado, maamulo oo u beddelo walbahaarka xoog wanaagsan.
 • Oct 13: Akademiyada Qoyska | Taagerida dadka Madowga ah/ Qoysaska madow ee Hiawatha
 • Oct 27: Shirka qoysaska East Africanka
 • Complete E-Update and FRAM form 

Family resources webpages:

 
Published