May 6: Summer Learning | Senior Signing Day | Family Association

Sign up for Summer Learning Program
We have extended the sign-up due date for the summer learning program until May 13th. Please note that offering these programs depends on the number of applications we receive and staffing needs. So please fill out the application as soon as possible so we can get a better sense of families' interest in having their children attend. 

Sign up by clicking the links below:

We will send you a confirmation text on May 18th notifying you whether a seat has been secured for your scholar.

 

SY22-23 Family Calendar
You may view next year's calendar here. For HCP-Northrop families, please note that the calendar has been updated to reflect the first day for Kindergarten, 5th, and 7th graders on August 23rd.  For HCHS families, 9th graders' first day is on August 23rd. All other students will begin the following day, August 24th. 

 

Senior Signing Day 2022 Livestream
Next Thursday, May 12th at 2:00 pm Hiawatha Collegiate High School will host our annual Senior Signing Day! Our Senior Class will proudly declare their college plans in front of the entire Hiawatha community. We invite you to celebrate the accomplishments and bright futures of the Class of 2022. Visit the Hiawatha Academies Facebook Page to witness this historic event via Livestream at 2:00 pm. 

 

Year End Family Association Meeting
The Family Association is planning an end-of-the-year meeting/get-together at our Hiawatha College Prep- Northrop campus. The Family Association cordially invites all families to attend this meeting to learn about the annual recommendation the association is putting forth!

Nicole Cooley, HCHS Principal, will be the featured guest. 

www.hiawathaacademies.org/apps/pages/family-association

Date: May 19th, 2022
Time: 5:00 - 7:00 pm
Location: You may join the meeting in any of the following ways:

* * *

Spanish
 
Registración para el Programa de Verano
Hemos extendido la fecha plazo de registraciones para el programa de aprendizaje de verano hasta el 13 de mayo. Por favor tener en cuenta que el ofrecer estos programas depende del número de aplicaciones que recibamos y las necesidades de personal. Así que por favor complete su aplicación lo antes posible para que podamos comprender mejor el interés de las familias en hacer que sus niños asistan. 

Registrese haciendo click en los enlaces a continuación. 

Le enviaremos un texto de confirmación el 18 de mayo avisándole si un espacio ha sido asegurado para su estudiante. 


Calendario Familias SY22-23
Usted puede ver el calendario para el próximo año aquí. Para familias de HCP-Northrop, por favor tener en cuenta que el calendario ha sido actualizado para reflejar el primer día para estudiantes de Kínder, 5º, y 7º grado el 23 de agosto. Para familias de HCHS, el primer día para estudiantes de 9º grado es el 23 de agosto. Todos los otros estudiantes comenzarán el día siguiente, el 24 de agosto.

 

Transmisión en Vivo del Día de las Firmas de Seniors 2022 
¡El próximo jueves, 12 de mayo, a las 2 de la tarde, Hiawatha Collegiate High School celebrará nuestro Día de Firmas de Seniors anual! Nuestra clase de Seniors (estudiantes de 12º grado) declararán con orgullo sus planes universitarios delante de la comunidad de Hiawatha. Le invitamos a celebrar los logros y prósperos futuros We invite you to celebrate the accomplishments and bright futures of the Class of 2022. Visit the Hiawatha Academies Facebook Page to witness this historic event via Livestream at 2:00 pm.

 

Reunión de Fin de Año de la Asociación de Familias
La Asociación de Familias está planeando una reunión/convivencia de fin de año en nuestra escuela Hiawatha College Prep- Northrop. ¡La Asociación de Familias cordialmente invita a todas las familias a asistir a esta reunión para saber sobre las recomendaciones anuales que la asociación está presentando! Nicole Cooley, la Directora de HCHS, será nuestra invitada especial. 

www.hiawathaacademies.org/apps/pages/family-association

Fecha: 19 de Mayo, 2022
Horario: 5:00 - 7:00 pm
Ubicación: Usted puede participar en la reunión de cualquiera de las siguientes maneras: 

* * *

Somali

Isdiiwaangeli Barnaamijka Waxbarashada Xagaaga
Waxaan kordhinay taariikhda isdiiwaangelinta ee barnaamijka waxbarashada xagaaga ilaa Maayo 13 keeda. Fadlan ogow in bixinta barnaamijyadan ay ku xiran tahay tirada codsiyada aan helno iyo baahida shaqaale. Markaa fadlan buuxi codsiga sida ugu dhakhsaha badan si aan u helno dareen wanaagsan oo ku saabsan xiisaha qoysasku u qabaan in carruurtoodu yimaadaan.

Iska diwaangali halkan hoos ka guji barnamijkaaga:

Waxaan kuu soo diri doonaa qoraal xaqiijin ah Maayo 18-keeda taas oo ku ogeysiinaysa haddii kursi loo hubiyay aqoonyahankaaga.

 

SY22-23 Kalandarka Qoyska
Waxaad ka arki kartaa jadwalka sanadka soo socda halkan. Qoysaska HCP-Northrop, fadlan ogow in jadwalka taariikhda la cusboonaysiiyay si uu uga tarjumo maalinta koowaad ee fasallada Xannaanada, 5aad, iyo 7aad ee Ogosto 23-keedaQoysaska HCHS, fasalka 9aad maalintooda kowaad waa Ogosto 23-keeda. Dhammaan ardayda kale waxay bilaaban doonaan maalinta xigta, Ogosto 24-keeda.

 

Maalinta Saxiixa ardayda qalinjabinaysa ee iskuulka Sare 2022 Livestream xaga Khadka tooska
Khamiista soo socota, Maayo 12-keeda saacada 2:00 galabnimo Dugsiga Sare ee Hiawatha Collegiate High School wuxuu martigelin doonaa Maalinta Saxiixa ardayda ka qalinjabinaysa Dugsiga Sare ee sannadlaha ah! Fasaladayada Sare waxay si sharaf leh ugu dhawaaqi doonaan qorshahooda kulliyadda hortooda dhammaan bulshada Hiawatha. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad u dabaaldegto guulaha iyo mustaqbalka ifaya ee Fasalka 2022. Boogo Hiawatha Academies qoka khadka ee Facebook Page si aad uga qaybgashid dhacdodan taarikhiga ah halka khadka ee Livestream saacada 2:00 galabnimo. 


Ururka Qoysaska oo Qabanaya Shirkii ugu dambayska ahaa ee sanadka
Ururka Qoysku waxa uu qorsheynayaa kulan dhamaadka sanadka ah/kulankaas oo ka dhacaya Hiawatha College Prep- Northrop. Ururka Qoysku wuxuu si xushmad leh ugu martiqaadayaa dhammaan qoysaska inay ka soo qaybgalaan kulankaan si ay wax uga bartaan talada sannadlaha ah ee ururku soo saaro!

Nicole Cooley, Maamulaha HCHS, ayaa noqon doonta martida la soo bandhigay oo hadlidoonta.

www.hiawathaacademies.org/apps/pages/family-association

Taariikhda: Maayo 19 keeda, 2022
Wakhtiga: 5:00 - 7:00 galabnimo
Goobta: Waxaad ku biiri kartaa kulanka mid ka mid ah siyaabahan soo socda: