March 28th: Hiawatha makes masks optional effective April 11th.

Hiawatha makes masks optional effective April 11th.

Hello families,

Thank you to all the families who completed the COVID-19 masking policy survey. To reiterate, on March 15th, we sent out a short survey asking families and staff if they supported a change to our indoor masking policy to make masks optional, rather than mandatory, in our school buildings and buses.  

Hiawatha Academies has decided to move forward with the policy change and make masking optional in all our buildings and school buses starting Monday, April 11th, 2022. This decision was based on the drop in cases and hospitalization rates in our county, CDC guidance, and the availability of vaccines. We also took into account family and staff survey input. Almost 60% supported moving to a mask optional policy.

Under this policy, scholars, staff, and visitors will be allowed to make an individual decision whether to wear a mask indoors or not.  It is very important to note that ALL choices made will be supported and honored.

We will continue to monitor case rates in Hennepin County, as well as attendance rates within our schools, and adjust our policy if and when needed based on that data.  We will continue implementing transmission reduction strategies including the use of high-quality air filters, sanitizing high touch surfaces regularly, and offering onsite testing for students and staff who become ill during the school day.

We are very grateful for your continued partnership in screening your student(s) before coming to school and keeping them home if they are ill. Additionally, we encourage you to continue using rapid tests at home if someone in your household is symptomatic; this is a very important way to minimize the spread of COVID in our community.  If you are in need of additional rapid tests please contact the office to make this request.   

Thank you for your understanding and continued partnership to keep our scholars safely in school. 

La Shawn Ray

 

Reminders:

  • April 4 - 8th: Spring Break/No School
  • April 11th: Masking optional policy starts 


* * *

 

SPANISH

Hiawatha pasa a una política de mascarillas opcionales

Hola familias,

Gracias a todas las familias que completaron la encuesta sobre la política de COVID-19 de uso de mascarillas. Para reiterar, el 15 de marzo enviamos una breve encuesta preguntándole a las familias y al personal si ellos apoyarían un cambio a nuestra política de mascarillas en espacios cerrados para hacer el uso de máscaras opcional, en lugar de obligatorio, en nuestros edificios y buses escolares.  

Hiawatha Academies ha decidido adoptar el cambio de política y hacer el uso de mascarillas opcional en todos nuestros edificios y buses escolares a partir del lunes 11 de abril del 2022. Esta decisión fue basada en una disminución en las tasas de casos y hospitalizaciones en nuestro condado, orientación del CDC, y la disponibilidad de las vacunas. Nosotros también consideramos las opiniones de las encuestas de las familias y del personal. Casi el 60% apoyó el paso a una política de mascarillas opcionales. 

Bajo esta política, estudiantes, personal, y visitas podrán tomar decisiones individuales sobre si usar o no una máscara en espacios cerrados. Es muy importante señalar que TODAS las decisiones serán apoyadas y respetadas. 

Nosotros continuaremos vigilando las tasas de casos en el Condado de Hennepin, así como las tasas de asistencia dentro de nuestras escuelas, y ajustaremos nuestra política cuando sea necesario basados en esa información. Continuaremos implementando estrategias de reducción de transmisión incluyendo el uso de filtros de aire de alta calidad, desinfectando superficies de alto contacto regularmente, y ofreciendo pruebas en la escuela para estudiantes y personal que se enfermen durante el día escolar. 

Estamos muy agradecidos por su continua colaboración al evaluar a sus estudiantes antes de venir a la escuela y manteniéndolos en casa si están enfermos. Adicionalmente, los animamos a continuar usando pruebas rápidas en casa si alguien en su hogar tiene síntomas; ésta es una manera muy importante para minimizar la propagación del COVID en nuestra comunidad. Si usted necesita más pruebas rápidas, por favor comuníquese con la oficina para pedirlas.   

Gracias por su comprensión y continua colaboración para mantener a nuestros estudiantes seguros en la escuela. 

La Shawn Ray

 

Recordatorios:

  • 4-8 de abril: Vacaciones de Primavera/No hay Escuela
  • 11 de abril: Comienzo de la política de mascarillas opcionales
 

* * *

 

SOMALI

Hiawatha waxay ku dhaqaaqday inay isticmaasho siyaasad ah inuu maskigu yahay mid ikhtiyaar ah

Salaan Sare Qoysaskeena,

Waad ku mahadsan tahay dhammaan qoysaska dhammaystiray sahanka siyaasadda waji-xidhka ama maskiga COVID-19. Si aan ku celinno, Maarso 15-keedii, waxaan dirnay sahan gaaban oo aan weydiinay qoysaska iyo shaqaalaha haddii ay taageereen isbeddel lagu sameeyay siyaasadeena waji-xidhka gudaha si looga dhigo waji-xidho mid ikhtiyaari ah, halkii ay ahayd qasab, dhismayaasha dugsiga iyo basaska.

Hiawatha Academies waxay dooratay inay ku dhaqaaqdo siyaasada ah isbedelka ah in maskiga uu yahay mid ikhtiyaari ah marka lagu jiro dhismayaasheena, iskuuladeena, iyo basaskeena laga bilaabo Isniin Abriil 11 keeda, 2022. Go'aankani wuxuu ku salaysan yahay hoos u dhaca kiisaska iyo heerarka isbitaallada ee degmadeena, hagida CDC, iyo helitaanka tallaalada.Waxaan sidoo kale ku xisaabtannay fikradda sahanka qoyska iyo shaqaalaha. Ku dhawaad ​​60% ayaa taageeray u guurista siyaasad ikhtiyaari waji-xidhka.

Xeerkan, culimada, shaqaalaha, iyo booqdayaasha ayaa loo oggolaan doonaa inay go'aan shaqsi ah gaadhaan in maaskaro gudaha lagu xidho iyo in kale. Aad bay muhiim u tahay in la ogaado in DHAMMAAN doorashooyinka ay doortaan in la taageeri doono lana sharfi doono.

Waanu sii wadi doonaa la socodka qiimaha kiiska ee Degmada Hennepin, iyo sidoo kale heerka xaadirinta dugsiyadeena, waxaanu hagaajin doonaa siyaasadayada haddii iyo marka loo baahdo iyadoo lagu salaynayo xogtaas.Waxaan sii wadi doonaa hirgelinta xeeladaha dhimista gudbinta oo ay ku jiraan isticmaalka filtarrada hawada tayada sare leh, nadiifinta meelaha sare ee taabashada si joogto ah, iyo bixinta imtixaan goobta ardayda iyo shaqaalaha bukooda inta lagu jiro maalinta dugsiga.

Waxaan aad uga mahadcelineynaa wadashaqeyntaada joogtada ah ee baaritaanka ardaygaaga kahor intaadan imaan dugsiga iyo ku haynta guriga haddii ay jiran yihiin. Intaa waxaa dheer, waxaan kugu dhiirigelineynaa inaad sii wadato isticmaalka baarista degdega ah ee guriga haddii qof qoyskaaga ka mid ah uu leeyahay astaamo; tani waa hab aad u muhiim ah oo lagu yareynayo faafitaanka COVID ee bulshadeena. Haddii aad u baahan tahay baaritaanno degdeg ah oo dheeri ah fadlan la xiriir xafiiska si aad u sameyso codsigan.

 Waad ku mahadsan tahay fahamkaaga iyo iskaashigaaga joogtada ah si aan ardaydeena ugu ilaalino dugsiga si ammaan ah.

La Shawn Ray

 

Xusuusin:

  • Abriil 4-8 keeda: Spring Break/Iskuul Majiro
  • Abriil 11keeda: Maskigu inuu yahay ikhtiyaari waxay bilaabmaysaa