IMPORTANT: Hiawatha Academies cancels school and activities TOMORROW, FEBRUARY 22.

Hiawatha Academies cancels school and activities TOMORROW, FEBRUARY 22.

Hiawatha Academies schools will be closed TOMORROW FEBRUARY 22, due to extreme winter weather conditions. This means the following activities and programs are also canceled:

  • All after-school and student programs (including extra-curricular activities, athletics, field trips and school events)
  • All physical meetings scheduled at Hiawatha Academies buildings

Regular in-person classes will resume Wednesday, February 23. Your scholar’s safety is our top priority. Thank you for your patience and flexibility during these extreme weather conditions.

 

* * *

Spanish

Hiawatha Academies cancela clases y actividades MAÑANA, 22 de Febrero.

Las escuelas de Hiawatha Academies estarán cerradas MAÑANA, 22 de febrero, debido a condiciones climáticas extremas. Las siguientes actividades y programas también serán cancelados: 

  • Todos los programas estudiantiles y de después de la escuela (incluyendo actividades extracurriculares, deportes, paseos y eventos escolares)
  • Todas las reuniones en persona programadas en edificios de Hiawatha Academies después

Las clases regulares en persona se reanudarán el miércoles, 23 de febrero. La seguridad de su estudiante es nuestra prioridad principal. Gracias por su paciencia y flexibilidad durante estas condiciones climáticas extremas. 

* * *

Somali

Akadeemiyada Hiawatha waxay baajiyeen dugsiga iyo hawlaha dugsiga ka dib Berri, FEBRUARY 22.

Dugsiyada Hiawatha waxa la xidhi doonaa berrito, 22 ka February, xaaladaha cimilada qabow ee daran awgeed. Tani waxay la macno tahay hawlaha soo socda iyo barnaamijyada sidoo kale waa la joojiyay:

  • Wixii iskuulka kadib ay ardaydu qabanayeen barnaamijyada (wixii tacliinta dhaafsanaa, ciyaaraha, wixii iskuulka laga baxayay sita booqashada meelaha, iyo wixii howlo iskuul ah)
  • Kuli wixii shirar is’arag ah oo balansanaa dugsiyada Hiawatha Academies dhexdooda

Fasallada caadiga ah ee qof ahaaneed waxay dib u bilaaban doonaan Arbacada, Febraayo 23. Ardaygaga badbaadodiisa ayaa aad noogu muhiimsan. Waad ku mahadsan tahay dulqaadkaaga iyo dabacsanaantaada inta lagu jiro xaaladahan cimilada xun.