Feb 18th: Updates for March | No school Feb 21st!

 

Dear families,

We can’t believe it’s almost March already! We thank you again for your constant partnership and understanding. We at Hiawatha are grateful you choose us every day. We are so happy to see our growing learners in classrooms, safe, enjoying learning, and having fun. A few updates before we move into March:

 

Return to full in-person learning in March
Beginning the first week of March, we are moving our learning model back to fully in-person five days a week. Our safety measures are helping to mitigate community spread within our buildings and we believe that attending school in person is best for student learning and development. Students will learn at home on Friday, February 25 as planned. 

 

Family Conferences
Conferences are an important time for families to connect with teachers on their children’s progress and learn what to expect for the rest of this year! Conferences will be held in person at your child’s school. Accommodations will be made for families who prefer to meet virtually. Schools will be reaching out to families to schedule conference times soon.

Conference dates:

  • March 21st & 23rd |4- 7:30pm: HLA-N
  • March 22nd & 24th | 4 - 7:30pm: HCP-N 
  • March 22nd & 24th | 5 - 8pm: HCP-K
  • March 25th: HCHS, No school K-12
 

Family Surveys
We will be surveying our families about their experience at Hiawatha during conferences the week of March 21st.  A question will be included on the survey to gather your feedback on the asynchronous (at home learning) Fridays in February. 

 

Hiawatha Vaccination Clinic
We continue to highly urge our community to get vaccinated. We are hosting another vaccination clinic on Saturday, February 26th at Hiawatha College Prep-Northrop from 11:00 am - 2:00 pm! Please join us- all are welcome to attend and receive a vaccine dose #1, dose #2, or booster! 

Registration is highly encouraged - click here to register. Reach out to Melanie Johnson at 612-465-9577 or [email protected] with any questions!

 

New 2022-23 School Calendar!
You can now view next year’ school calendar here!

 

President’s Day | No School for Students - Feb 21
Hiawatha Academies will be closed in observance of President’s Day, and there will be no instruction for students on Monday, February 21st. We hope everyone in our community enjoys a safe and healthy weekend!

* * *

 

Spanish

Estimadas familias, 

¡No podemos creer que ya casi es Marzo! De nuevo les agradecemos su constante colaboración y comprensión. Nosotros en Hiawatha les agradecemos que nos elijan cada día. Estamos muy contentos de ver a nuestros estudiantes en crecimiento en salones de clases, seguros, disfrutando el aprendizaje y divirtiéndose. Algunas actualizaciones antes de que pasemos a Marzo:

 

Regreso al aprendizaje en persona por completo en Marzo 
Comenzando la primera semana de Marzo, cambiaremos nuestro modelo de aprendizaje de regreso a completamente en persona cinco días por semana. Nuestras medidas de seguridad están ayudando a reducir la propagación en la comunidad dentro de nuestros edificios y creemos que asistir a la escuela en persona es lo mejor para el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Los estudiantes aprenderán en casa el viernes 25 de Febrero como estaba planeado. 

 

Conferencias Familiares 
¡Las conferencias son un tiempo importante para que las familias conecten con los maestros sobre el progreso de sus niños y sepan qué esperar para el resto de este año! Las conferencias se llevarán a cabo en persona en la escuela de su niño(a). Se harán acomodaciones para familias quienes prefieran reunirse virtualmente. Las escuelas se comunicarán con las familias para programar las conferencias pronto. 

Fechas de las conferencias:

  • 21 y  23 de Marzo |4- 7:30pm: Conferencias de HLA-N 
  • 22 y 24 de Marzo | 4 - 7:30pm: Conferencias de HCP-N 
  • 22 y 24 de Marzo | 5 - 8pm: Conferencias de HCP-K 
  • 25 de Marzo: HCHS: , No hay escuela para estudiantes de K-12
 

Encuestas Familiares
Estaremos haciendo encuestas a las familias sobre su experiencia en Hiawatha durante las conferencias la semana del 21 de Marzo. Una pregunta será incluida en la encuesta para recopilar sus opiniones sobre los viernes no sincrónicos (aprendiendo en casa) de Febrero. 

 

Clínica de Vacunación de Hiawatha 
Continuamos recomendando altamente que nuestra comunidad se vacune. ¡Ofreceremos otra clínica de vacunación el sábado 26 de Febrero en Hiawatha College Prep-Northrop de 11:00 am - 2:00 pm! ¡Por favor acompáñenos - todos son bienvenidos a asistir y recibir la primera dosis de la vacuna, la segunda dosis, o la dosis de refuerzo (booster)! 

Registrarse es altamente recomendado - haga clic aquí para registrarse. ¡Comuníquese con Melanie Johnson al 612-465-9577 o en [email protected] con cualquier pregunta! 

 

¡Nuevo Calendario Escolar 2022-23!
¡Usted ahora puede ver el calendario escolar del próximo año aquí!

 

Día de los Presidentes | No hay Escuela para los Estudiantes - 21 de Febrero
Hiawatha Academies estarán cerradas en celebración del Día de los Presidentes, y no habrán clases para los estudiantes el lunes 21 de Febrero. ¡Esperamos que todos en nuestra comunidad disfruten de un fin de semana seguro y saludable! 

* * *

 

Somali 

 

Qoysaska qaaliga ah,

Ma rumaysan karno inay ku dhowdahay Maarso! Waxaan mar labaad kaaga mahadcelineynaa iskaashigaaga joogtada ah iyo fahamkaaga. Haddaan nahay Hiawatha waan ku mahadsan nahay inaad na dooratay maalin kasta. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku aragno ardaydeena soo koraya ee fasalada, badbaadsan, ku raaxaysanaya waxbarashada iyo madadaalada. Halkan waxaad ka helaysaa warbixin cusub intaanan Maarso galayno. 

 

Kulaabashada waxbarasha is’araga ah oo buuxda oo bilaabmaysa Maarso 
Laga bilaabo usbuuca ugu horreeya ee Maarso, waxaanu ku soo celinaynaa qaabkayaga wax-barashada shan maalmood todobaadkii. Tallaabooyinkayada badbaadadayadu waxay gacan ka geysanayaan yaraynta faafitaanka bulshada ee dhismayaashayada waxaanan aaminsanahay in ka qaybgalka dugsiga shakhsi ahaan ay ugu fiican tahay waxbarashada iyo horumarka ardayga. Ardeydu waxay guriga wax ku baran doonaan Jimcaha, Febraayo 25 sida qorshuhu ahaa.

 

Shirarka Qoysaska
Shirarku waa wakhti muhiim u ah qoysasku inay kula xidhiidhaan macalimiinta horumarka caruurtooda oo ay bartaan waxa la filayo inta ka hadhay sanadkan! Shirarka waxa lagu qaban doonaa shakhsi ahaan dugsiga ilmahaaga. Qolalka waxaa loo samayn doonaa qoysaska doorbida inay si dhab ah u kulmaan. Dugsiyadu waxay la xidhiidhi doonaan qoysaska si ay u balamaan wakhtiyada shirarka dhawaan.

Taariikhaha shirarka:

  • Maarso 21-keeda & 23-keeda|4- 7:30 habeenimo: Shirarka HLA-N 
  • Maarso 22-keeda & 24-keeda| 4 - 7:30 habeenimo: HCP-N 
  • Maarso 22-keeda & 24-keeda| 5 – 8 habeenimo: Shirarka  HCP-K 
  • Maarso 25 keeda: HCHS, Dugsi malaha ardayda K-12
 

Xoog aruurinta Qoysaska 
Waxaan qoysaskeena ka sahamin doonaa khibradooda Hiawatha inta lagu guda jiro shirarka usbuuca Maarso 21-keeda.  Su'aal ayaa lagu dari doonaa sahanka si loo ururiyo ra'yi-celintaada ku saabsan asynchronous (barashada guriga) Jimcaha Febraayo.

 

Rugta Talaalka Hiawatha
Waxaan sii wadeynaa inaan si weyn ugu boorino bulshadayada inay is tallaalaan. Waxaan martigelineynaa xarun kale oo tallaal ah Sabtida, Febraayo 26-keeda oo ka dhacaysa Hiawatha College Prep-Northrop laga bilaabo 11:00 subaxnimo - 2:00 galabnimo! Fadlan nagu soo biir- dhammaan waa lagu soo dhaweynayaa inaad ka soo qaybgasho oo aad hesho qiyaasta tallaalka #1, qiyaasta #2 ama xoojinta!

Diwaan galinta aad ayaa loo dhiiri galiyay – taabo halkan si aad isku diwaangalisid. Kala xidhiidh Melanie Johnson 612-465-9577 ama [email protected] wixii su’aal ah oo dhan!

 

Kalandarka Cusub ee sanad iskuulaadka 2022-23!
Waxaad hadda arki kartaa jadwalka dugsiga ee sanadka soo socda halkan!

 

Maalinta Madaxweynaha | Dugsi ma laha ardayda - Febraayo 21
Hiawatha Academies waxa la xidhi doonaa xuska maalinta Madaxweynaha, mana jiri doono wax barid ah oo ardayda la siinayo maalinta Isniinta, Febraayo 21keeda. Waxaan rajaynaynaa in qof kasta oo bulshadeena ka mid ahi uu ku raaxaysto sabtida iyo axad badbaado leh!