Dec 17th: Happy holidays and other updates

La Shawn Ray Named Executive Director
The Board of Directors is happy to announce that La Shawn Ray has accepted our offer to remain with Hiawatha Academies as our next Executive Director. After careful consideration and reflection upon input from Hiawatha families and staff, it became clear that La Shawn is the right leader to move our mission and equity vision forward. 

In his four months as the Interim Executive Director, La Shawn has acted as a stabilizing force, and begun enacting positive change in our community. Most notably, he has established key partnerships for racial equity work in our classrooms and among our staff, and filled several open positions. He has deep experience leading schools, and in delivering excellent educational outcomes for students. His approach to leadership has been grounded in the practice of centering students, listening to our community, and boldly naming areas where we can build on existing strengths to do better. 

Please join us in congratulating and extending your partnership to La Shawn in this important work!

 

Intent to Return starts in January
Filing out the Intent to Return Form is an annual process through which Hiawatha Academies families confirm their child’s seat for the upcoming school year. Families’ responses guide our planning and inform the number of spots open to new students. We will provide more information on how to submit the form in January.

Note: Please make sure your contact information is always up to date in our system. You can do that by logging into your parent portal - Infinite Campus or contacting your child’s school.

 

Attend Hiawatha’s Vaccine Clinics on January 8th and January 29th
Hiawatha Academies is partnering with the Minneapolis Health Department to offer COVID-19 vaccinations for scholars and families ages 5 and up. The first dose clinic will be held on Saturday, January 8th at Hiawatha College Prep - Northrop from 11:00 am - 2:00 pm. A second dose clinic will be offered on Saturday, January 29th at the same location.

Registration is highly encouraged -click here to register. Reach out to Melanie Johnson at [email protected] with any questions!


Important Dates

 • Dec 20th - Jan 5th: NO SCHOOL FOR STUDENTS K-12 (refer to message from Dec 16 here)
 • Jan 3rd: No school |COVID-19 testing offered at HCHS 
 • Jan 4th: No school | COVID-19 testing offered at HLA-N
 • Jan 5th: No school
 • Jan 6th: Students return to school 
 • Jan 8th: Vaccination clinic for ages 5 and up at HCP-N
 • Jan 29th: Vaccination clinic for ages 5 and up at HCP-N
 

Thank You and Happy Holidays
Hiawatha Academies wishes all our families happy holidays and a safe new year. We appreciate your trust and commitment as we partner together to create great schools for our scholars.  We look forward to seeing you in January!

 

* * *

SPANISH

La Shawn Ray Nombrado Director Ejecutivo
La Junta Directiva tiene el placer de anunciar que La Shawn Ray ha aceptado nuestra oferta para continuar con Hiawatha Academies como nuestro Director Ejecutivo. Tras una cuidadosa consideración y reflexión sobre las opiniones de las familias y el personal de Hiawatha, quedó claro que La Shawn es el líder correcto para avanzar nuestra misión y visión de equidad. 

En sus cuatro meses como Director Ejecutivo Interino, La Shawn ha actuado como una fuerza estabilizadora, y comenzó a poner en práctica cambios positivos en nuestra comunidad. Particularmente, él ha establecido alianzas esenciales para el trabajo de equidad racial en nuestros salones de clases y entre nuestro personal, y llenó varias posiciones abiertas. Él tiene amplia experiencia como líder de escuelas, y en obtener excelentes resultados educacionales para los estudiantes. Su perspectiva de liderazgo ha sido basada en la práctica de poner a los estudiantes en el centro, de escuchar a nuestra comunidad, y de valientemente señalar aquellas áreas donde podemos desarrollar fortalezas existentes para hacer un mejor trabajo.  

¡Por favor, únase a nosotros en felicitar a La Shawn y extender su colaboración en este importante trabajo! 

 

Proceso de Intención de Regreso comienza en enero
Completar el formulario de Intención de Regreso es un proceso anual por medio del cual las familias de Hiawatha Academies confirman el espacio de su niño(a) para el siguiente año escolar. Las respuestas de las familias orientan nuestra planificación e informan el número de espacios abiertos para nuevos estudiantes. Nosotros proveeremos más información en enero sobre cómo presentar el formulario.

Nota: Por favor asegúrese que su información de contacto siempre esté al día en nuestro sistema. Usted puede hacer esto ingresando a su Portal de Padres - Infinite Campus o comunicándose con la escuela de su niño(a).

 

Asista a las Clínicas de Vacunación de Hiawatha el 8 y el 29 de enero
Hiawatha Academies está colaborando con el Departamento de Salud de Minneapolis para ofrecer vacunas de COVID-19 para estudiantes y familiares de 5 años o mayores. La clínica para la primera dosis se llevará a cabo el sábado 8 de enero en Hiawatha College Prep - Northrop de 11:00 am - 2:00 pm. Una clínica para la segunda dosis será ofrecida el sábado 29 de enero en la misma ubicación.

Registración es recomendada - haga clic aquí para registrarse. ¡Comuníquese con Melanie Johnson en [email protected] con cualquier pregunta!

 

Fechas Importantes

 • 20 de diciembre - 5 de enero: NO HAY CLASES PARA ESTUDIANTES DE K-12 (ver el mensaje del 16 de Diciembre aquí)
 • 3 de enero: No hay clases|pruebas del COVID-19 ofrecidas en HCHS 
 • 4 de enero: No hay clases| pruebas del COVID-19 ofrecidas en HLA-N
 • 5 de enero: No hay clases
 • 6 de enero: Los estudiantes regresan a la escuela 
 • 8 de enero: Clínica de vacunación para edades 5 y mayores en HCP-N
 • 29 de enero: Clínica de vacunación para edades 5 y mayores en HCP-N
 

Gracias y Felices Fiestas
Hiawatha Academies les desea a todas nuestras familias unas felices fiestas y un año nuevo seguro. Apreciamos su confianza y compromiso  al colaborar juntos para crear excelentes escuelas para nuestros estudiantes. ¡Estaremos en espera de verlos en enero!

 

* * *

SOMALI

La Shawn Ray oo loo magacaabay Agaasimaha Fulinta
Guddiga Agaasimayaashu waxay ku faraxsan yihiin inay ku dhawaaqaan in La Shawn Ray uu aqbalay dalabkayaga ah inaan ka sii mid ahaanno Hiawatha Academies uu sii ahaado Agaasimaha Fulinta ee.

Ka dib markii si taxadar leh looga fiirsaday talo bixinta qoysaska iyo shaqaalaha Hiawatha, waxaa caddaatay in La Shawn uu yahay hogaamiyaha saxda ah si uu horay ugu dhaqaajiyo himiladeena iyo aragtida sinnaanta. Afartii bilood ee uu ahaa Agaasimaha Fulinta ee Ku-meel-gaadhka ah, La Shawn waxa uu u dhaqmay sidii ciidan dejineed, oo bilaabay in uu isbeddel wanaagsan ku sameeyo bulshadeena. Waxa ugu sii muhiimsan, wuxuu sameeyay iskaashiyo muhiim ah oo ku saabsan shaqada sinnaanta jinsiyadeed ee fasaladayada iyo shaqaalaheena dhexdooda, wuxuuna buuxiyay boosas badan oo furan. Waxa uu khibrad qoto dheer u leeyahay hogaaminta dugsiyada, iyo bixinta natiijooyin waxbarasho oo heer sare ah oo ardayda ah. Hannaanka uu u wajahayo hogaaminta waxa ay ku qotontaa in uu ardayda dhex dhexaadiyo, dhageysto bulshadeena, iyo in uu si geesinnimo leh u magacaabo meelaha aan ka dhisi karno awoodaha jira si aan u wanagsano.

Fadlan nagu soo biir si aan ugu hambalyeeyno oo aan u fidinno iskaashigaaga La Shawn shaqadan muhiimka ah!

 

Ugu talagalka soo noqoshada oo bilaabmaysa Janaayo.
Buuxinta Foomka Ujeedka Soo Celinta waa nidaam sannadle ah oo ay qoysaska Hiawatha Academy ku xaqiijiyaan kursiga ilmahooda sannad dugsiyeedka soo socda. Jawaabaha qoysasku waxay hagayaan qorshayaashayada waxayna ogeysiiyaan tirada boosaska u furan ardayda cusub. Waxaan bixin doonaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida foomka loo gudbiyo Janaayo.


Xasuusin: Fadlan iska hubi macluumaadka xiriirkaga inuu marwalba saxanyahay marka ay noqoto sistamkayaga. Waxaad ka sixi kartaa hadaad gashid meesha waalidaka ee laga galo - Infinite Campus ama la xiriir iskuulka ardaygaaga.

 

Kasoo qaybgal kilinika talaalka Covid ee Hiawatha oo dhacaya -Janaayo 8 deeda iyo  Janaayo 29 keeda.
Hiawatha Academys waxay iskaashi la samaynaysaa Waaxda Caafimaadka ee Minneapolis si ay u bixiso tallaalka COVID-19 ee culimada iyo qoysaska da'doodu tahay 5 iyo wixii ka weyn. Qiyaasta ugu horreysa ee rugta caafimaadka waxaa la qaban doonaa Sabtida, Janaayo 8-deeda Hiawatha College Prep - Northrop laga bilaabo 11:00 subaxnimo - 2:00 galabnimo. Talaalka labaad ayaa la bixin doonaa Sabtida, Janaayo 29-keeda isla goobtaas. Aad ayaa lagugula talinayaa inaad isdiwaangalisid – halkan taabo si aad isku diwaangalisid.

 Kala xiriir Melanie Johnson halkan [email protected] wixii su'aalo ah


Taariikhaha Muhiimka ah

 • Dec 20 keeda - Jan 5 teeda: ISKUUL UMAJIRO ARDAYDA K-12 (Halkan ka akhriso fariintii Diseembar 16 halkan)
  • Jan 3 deeda: Iskuul majiro |Baaritaanka COVID-19 ayaa laga bixinayaa HCHS 
  • Jan 4 teeda: Iskuul majiro | Baaritaanka COVID-19 ayaa laga bixinayaa HLA-N
 • Jan 5 teeda: Iskuul majiro
 • Jan 6 deeda: Ardayda ayaa iskuulka ku soo noqonaya 
 • Jan 8 deeda: Kilinika talaalka caruurta da’da  5 iyo wixii ka sareeya halka HCP-N
 • Jan 29 deeda: Kilinika talaalka caruurta da’da  5 iyo wixii ka sareeya halka HCP-N

 

Mahadsanid iyo Ciid Wanaagsan
Hiawatha Academies waxay u rajaynaysaa dhamaan qoysaskeena ciidaha farxada leh iyo sanad cusub oo amaan ah. Waxaan u mahadcelineynaa kalsoonidaada iyo ballanqaadkaaga markaan si wadajir ah ula shaqeyno si aan u abuurno dugsiyo wanaagsan oo loogu talagalay ardayda. Waxaan rajeyneynaa inaan ku aragno Janaayo!