Dec 10th: K-8 Schools closing 30 minutes early due to snow

Hiawatha Academies will close 30 minutes early for scholars in grades K - 8 TODAY, FRIDAY, 10th, due to extreme winter weather conditions expected in the afternoon. This means scholars who use our school bus service will be dropped off 30 minutes ahead of their scheduled time. The following activities and programs are also canceled:

  • All after-school and student programs (including extra-curricular activities, athletics, field trips and school events)
  • All physical meetings scheduled at Hiawatha Academies buildings after 1:00 pm

Your scholar’s safety is our top priority. Thank you for your patience and flexibility during these extreme weather conditions.

* * *

Spanish

Hiawatha Academies cerrará 30 minutos más temprano para estudiantes en grados K - 8 HOY VIERNES 10 de DIC, debido a condiciones climáticas de invierno extremas esperadas esta tarde. Esto significa que los estudiantes que usan nuestro servicio de buses escolares serán pasados a dejar 30 minutos antes de su horario programado. Las siguientes actividades y programas también son cancelados: 

  • Todos los programas estudiantiles y de después de la escuela (incluyendo actividades extracurriculares, deportes, paseos y eventos escolares)
  • Todas las reuniones en persona programadas en edificios de Hiawatha Academies después de la 1:00 pm

La seguridad de su estudiante es nuestra prioridad principal. Gracias por su paciencia y flexibilidad durante estas condiciones climáticas extremas.

* * *

Somali

Hiawatha Academies waxay xidhi doontaa 30 daqiiqo ka hor ardayda dhigata fasalada K - 8 MAANTA, JIMCE, 10aad, sababtoo ah xaaladaha cimilada qabowga ee daran ee la filayo galabnimada maanta.Tani waxay la macno tahay aqoonyahanada isticmaala adeega baska iskuulka in laga dajin doono 30 daqiiqo ka hor wakhtiga loo qorsheeyay. Hawlaha soo socda iyo barnaamijyadana sidoo kale waa la joojiyay:

  • Dhammaan barnaamijyada dugsiga ka dib iyo ardayda (ay ku jiraan waxqabadyada manhajka ka baxsan, ciyaaraha fudud, safarrada dibadda iyo dhacdooyinka dugsiga)
  • Wixii shir is arag ahaa ee ka dhacayay iskuuladeena oo ka dambeeyay 1:00 galabnimo.

Badbaadada ardaygaaga ayaa ah mudnaantayada ugu sareysa. Waad ku mahadsan tahay dulqaadkaaga iyo dabacsanaantaada inta lagu jiro xaaladahan cimilada xun.