Nov 29th: Join the E.D. Forum tonight!

Join Student and Family Meeting on Executive Director Search
This summer Hiawatha’s Board of Directors conducted a search and hired La Shawn Ray to serve as Interim Executive Director. Over the last few months, La Shawn has operated with urgency in addressing challenges and sought to provide stability in a time of transition.  He is highly invested in Hiawatha’s mission and equity vision, and committed to putting children at the center.

Given the leadership we have seen La Shawn’s exhibit thus far, the Board of Directors is pleased to announce that Interim Executive Director La Shawn Ray is a finalist in the search for Hiawatha’s permanent Executive Director. The Board believes La Shawn has the experience and skills to lead the Hiawatha community in the right direction. 

Before making a final decision as to whether La Shawn will be offered the Executive Director role, the Board would like to give LaShawn the opportunity to share his vision for Hiawatha Academies with our community, and hear feedback from students, families and staff. 

All students and their families have opportunity to meet virtually with La Shawn and hear his vision for Hiawatha Academies: 

During the meeting, you may ask a question yourself, or submit a question to be read by a board member here. ​​

At the end of the session, participants will be asked for feedback on a survey.  For families and students unable to attend, we will record the November 29th session, and make it available to watch and provide feedback.  The board will review this feedback, alongside feedback from staff, prior to making a final decision on the Executive Director role in December.

* * *

 

SPANISH 

Asista a una Reunión para Estudiantes y Familias en la Búsqueda de un Director Ejecutivo
Este verano la Junta Directiva de Hiawatha Academies condujo una búsqueda y contrató a La Shawn Ray como Director Ejecutivo Interino. Durante los últimos meses, La Shawn ha operado con urgencia al enfrentar desafíos y buscó proporcionar estabilidad en un período de transición. Él está muy dedicado a la misión y visión de equidad de Hiawatha, y está comprometido a poner a los niños en el centro.

Dado el liderazgo que hemos visto a La Shawn demostrar hasta ahora, la Junta Directiva tiene el placer de anunciar que el Director Ejecutivo Interino La Shawn Ray es un finalista en la búsqueda de un Director Ejecutivo permanente para Hiawatha. La Junta cree que La Shawn tiene la experiencia y las habilidades para guiar a la comunidad de Hiawatha en la dirección correcta.

Antes de tomar una decisión final de si le ofreceremos a La Shawn la posición de Director Ejecutivo, a la Junta le gustaría ofrecerle a La Shawn la oportunidad de compartir su visión para Hiawatha Academies con nuestra comunidad, y escuchar opiniones de estudiantes, familias y personal.

Todos los estudiantes y sus familias tendrán la oportunidad de reunirse virtualmente con La Shawn y escuchar su visión para Hiawatha Academies: 

Durante la reunión, usted podrá hacer preguntas, o puede presentar una pregunta qquí para que sea leída por un miembro de la Junta.

Al final de la sesión, se le pedirá a los participantes que den su opinión en una encuesta. Para las familias y estudiantes que no puedan asistir, nosotros grabaremos la sesión del 29 de Noviembre, y estará disponible para que la vean y den su opinión. La Junta revisará estas opiniones, junto con las opiniones del personal, antes de tomar una decisión final sobre la posición de Director Ejecutivo en Diciembre.

 

* * *


SOMALI


Ku Biir Kulanka Ardayda iyo Qoysaska ee Raadinta Agaasimaha Fulinta
Xagaagii ama Sammartii Guddiga Maamulka ee Hiawatha ayaa sameeyay baaritaan waxayna shaqaaleeyeen La Shawn Ray si uu ugu adeego Agaasimaha Fulinta Ku Meel Gaarka ah. Dhawrkii bilood ee la soo dhaafay, La Shawn waxa uu si degdeg ah uga hawlgalay wax ka qabashada caqabadaha waxana uu doonayey in uu bixiyo xasillooni wakhtiga kala guur. Waxa uu aad u maalgeliyay hiigsiga Hiawatha iyo aragtida sinnaanta, waxaana ka go'an in uu carruurta marwalba hormariyo.

Marka la eego hoggaaminta aan aragnay bandhigga La Shawn ilaa hadda, Guddiga Agaasimayaashu waxay ku faraxsan yihiin inay ku dhawaaqaan in Agaasimaha Fulinta ee Ku-meel-gaarka ah La Shawn Ray uu yahay qofkii uu yahay kaalinta koobaad ee raadinta Agaasimaha Fulinta ee joogtada ah ee Hiawatha. Guddigu waxay rumaysan yihiin in La Shawn uu leeyahay waayo-aragnimada iyo xirfadaha uu ku hoggaamiyo bulshada Hiawatha jihada saxda ah. 

Kahor inta aan la gaarin go'aanka kama dambaysta ah ee ku saabsan in La Shawn la siin doono doorka Agaasimaha Fulinta, Guddigu waxay jeclaan lahaayeen inay LaShawn siiyaan fursad uu kula wadaago himilooyinkiisa bulshadeena Hiawatha Academies, oo ay maqlaan jawaab celinta ardayda, qoysaska, iyo shaqaalaha. 

Dhammaan ardayda iyo qoysaskooduba waxay fursad u haystaan ​​inay la kulmaan La Shawn oo ay maqlaan himilooyinkiisa Akademiyada Hiawatha:

Inta shirka lagu jiro, waxaad dhiiban kartaa su’aashaada, ama waxaad qoraal ku qorikartaa halkan si uu u akhriyo xubin guddiga.

Dhammaadka casharka, ka qaybgalayaasha waxa la waydiin doonaa warcelin ku saabsan sahan. Qoysaska iyo ardayda aan awoodin inay ka soo qaybgalaan, waxaanu duubi doonaa kulanka Noofambar 29-keeda, waxaanu ka dhigi doonaa mid diyaar u ah daawashada iyo bixinta jawaab celin. Guddigu waxay dib u eegi doonaan jawaab celintan, iyadoo ay weheliso jawaab celinta shaqaalaha, ka hor inta aanay go'aan kama dambays ah ka gaadhin doorka Agaasimaha Fulinta ee Diseembar.