November 17th: Northrop campuses closed the entire week of Nov 22-26.

Dear Northrop Families,

Out of an abundance of caution, we have decided to cancel school for Northrop students in grades K through 8 on Monday and Tuesday, November 22nd and 23rd. Hiawatha College Prep-Kingfield and Hiawatha Collegiate High School will be in session on November 22nd and 23rd. All Hiawatha students in grades K-12 will have fall break from November 24th - 26th and resume normal classes on Monday, November 29th.

We do not make this decision lightly and have carefully considered the impact on student learning and families.  Nationwide, schools are struggling with staffing shortages exacerbated by the pandemic. We have also felt this impact at Hiawatha, most acutely at our Northrop campus. Closing early for fall break will allow us to proactively address recent increases in COVID cases at Northrop, and provide staff an opportunity to plan for a safe return after break. Staff will spend Monday and Tuesday working together to ensure that student schedules are aligned to the current staffing reality and COVID safety protocols. 

In addition, our team continues to recruit and hire staff for open positions, and to think creatively about how we can best support our staff in educating students. We are incredibly grateful for our Hiawatha teachers and staff who always go above and beyond to provide our scholars the best possible school experience.

Our priority is the health and safety of our school communities, and our mission to provide a great school for every child remains strong and steady. We appreciate your partnership and understanding as we navigate these challenges together. 

Thank you for helping to keep our school community safe and strong. If you have any questions, please reach out to your respective campus offices.

 

* * *


Spanish

Estimadas Familias de Northrop,

Como medida de precaución, hemos decidido cancelar clases para estudiantes de Northrop en grados K a 8º el lunes y martes 22 y 23 de noviembre. Hiawatha College Prep-Kingfield y Hiawatha Collegiate High School si tendrán clases el 22 y 23 de noviembre. Todos los estudiantes de Hiawatha en grados K-12 tendrán vacaciones de otoño del 22 al 26 de noviembre, y las clases normales se reanudarán el lunes 29 de noviembre. 

No tomamos esta decisión a la ligera y hemos considerado cuidadosamente el impacto al aprendizaje estudiantil y a las familias. A nivel nacional, las escuelas están teniendo dificultades con déficits de personal exacerbados por la pandemia. También hemos sentido este impacto en Hiawatha, más intensamente en nuestra escuela en Northrop. Cerrar temprano para vacaciones de otoño nos permitirá abordar proactivamente recientes aumentos en casos de COVID en Northrop, y darle al personal una oportunidad para planificar un regreso seguro después de las vacaciones. El personal trabajará juntos lunes y martes para asegurar que los horarios estudiantiles estén alineados a la realidad actual de dotación de personal y a protocolos de seguridad de COVID.   

Adicionalmente, nuestro equipo continúa reclutando y contratando personal para las posiciones abiertas, y pensando creativamente sobre cómo podemos apoyar mejor a nuestro personal al educar a los estudiantes. Estamos increíblemente agradecidos por nuestros maestros y personal de Hiawatha quienes siempre hacen todo lo posible para proveer a nuestros estudiantes con la mejor experiencia escolar posible. 

Nuestra prioridad es la salud y seguridad de nuestras comunidades escolares, y nuestra misión de proveer una gran escuela para cada niño continúa siendo firme y constante. Apreciamos su colaboración y comprensión mientras navegamos estos desafíos juntos. 

Gracias por ayudarnos a mantener una comunidad escolar segura y sólida. Si usted tiene cualquier pregunta, por favor comuníquese con la oficina de su escuela respectiva.

 

* * *


Somali

Qoysaska Northrop ee qaaliga ah,

Digniin badan awgeed, waxaan go'aansanay inaan joojino dugsiga ardayda Northrop ee fasalada K ilaa 8 maalimaha Isniinta iyo Talaadada Noofembar 22nd iyo 23rd. Hiawatha College Prep-Kingfield iyo Hiawatha Collegiate High School waxay socon doonaan iskuulna ujiraa 22-ka iyo 23-ka Noofambar. Dhammaan ardayda Hiawatha ee fasallada K-12 waxay heli doonaan fasaxa dayrta ama (Fall Break) laga bilaabo Noofambar 24-26 waxayna dib u bilaabi doonaan fasallada caadiga ah Isniinta, Noofambar 29-keeda.

Go'aankan uma qaadanno si fudud waxaana si taxadar leh u tixgelinnay saameynta waxbarashada ardayga iyo qoysaska. Dalka oo dhan, dugsiyadu waxay la halgamayaan shaqaale yaraan oo ay uga sii dartay masiibada jirta ee Covid. Waxaan dareenay samaynta ay ku leedahay Hiawatha, marka la sii eego dugsigeena Northrop. Xiritaanka la soo hormariyay oo fasaxa la soo hormariyay waxay noo ogolaanaysaa ka hortaga kiisaska soo badanaya cudurka Covid ee dugsiga Northrop waxayna siinaysaa shaqaalaha fursad ay ku qorsheeyaan soonoqosho nabad leh fasaxa ka dib. Shaqaaluhu waxay ku qaadan doonaan Isniinta iyo Talaadada si wadajir ah si ay u hubiyaan in jadwalka ardaydu ay la socdaan xaqiiqada shaqaalaynta ee hadda iyo borotokoolka badbaadada COVID.

Intaa waxaa dheer, kooxdayadu waxay sii wadaan qorista iyo qoritaanka shaqaaleyaal oo loogu talagalay jagooyin furan, iyo inay ka fikiraan si hal abuur leh oo ku saabsan sida ugu wanaagsan ee aan ugu taageeri karno shaqaalahayaga waxbara ardayda. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa shaqaalaha iyo macalimiinta oo marwalba kor iyo hoor ugu kaca inay tacliin tayo leh siiyaan ardayda markay iskuulka joogaan. 

Ahmiyadayadu waa caafimaadka iyo badbaadada bulshooyinka dugsigeena, iyo hadafkayaga ah inaanu bixino dugsi fiican ilma kasta waa mid xoogan oo xasilan. Waanu ka mahadcelinaynaa iskaashigaaga iyo fahamkaaga marka aanu si wada jir ah u guda galno caqabadahan. 

Waad ku mahadsan tahay inaad gacan ka gaysatay sidii aan u ilaalin lahayn bulshada dugsigeena amaan iyo xoog. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan la xiriir xafiisyada iskuulka ee aad ka tirsan tahay