October 20th: Fall break and Conferences

Fall Break/No School for Students <Oct 20-22>
Hiawatha Academies will be closed and there will be no instruction for students from Wednesday, Oct 20th to Friday, Oct 22nd. Classes will resume on Monday, October 25th. We hope everyone in our community enjoys a safe and healthy fall break holiday. Happy fall break to our students!

 

Conferences <Oct 26-29>
Conferences will be virtual this year. This is a great time for parents to meet with their student’s teachers and check-in on their academic progress. By now you should have received communications from your child’s school to sign up for conferences. If you have not signed up yet, please call your child’s school Monday.

 • HLA-N:
  • Oct 25 & 27, 4 - 7:30 pm
  • Oct 29, 7:30 am - 3 pm
 • HCP-N: 
  • Oct 26 & 28, 4 - 7:30 pm
  • Oct 29, 7:30 am - 3 pm
 • HCP-K: 
  • Oct 26 & 28, 5 - 8 pm
  • Oct 29th, 9 am - 1 pm
 • HCHS: 
  • Oct 29, 2 - 7 pm

* * *

SPANISH 

Vacaciones de Otoño/No habrá Escuela para Estudiantes <20 al 22 de Oct>
Hiawatha Academies cerrara y no Habra clases para los estudiantes el miercoles 20 de octubre, jueves 21 de octubre, y Viernes 22 de octubre. Las clases se reanudarán el lunes 25 de Octubre. Esperamos que todos en nuestra comunidad disfruten unas vacaciones de otoño seguras y saludables. ¡Felices vacaciones de otoño a nuestros estudiantes! 

 

Conferencias < 26 al 29 de Oct>
Las conferencias serán virtuales este año. Ésta es una buena oportunidad para que los padres se reúnan con los maestros de sus estudiantes y platiquen de su progreso académico. Ustedes ya deberían haber recibido comunicaciones de la escuela de su niño(a) para registrarse para conferencias.  Si usted aún no se ha registrado, por favor llame a la escuela de su niño(a).

 • HLA-N: 
  • 25 y 27 de Oct , 4 - 7:30 pm
  • 29 de Oct , 7:30 am - 3 pm
 • HCP-N: 
  • 26 y 28 de Oct, 4 - 7:30 pm
  • 29 de Oct, 7:30 am - 3 pm
 • HCP-K: 
  • 26 y 28 de Oct, 5 - 8 pm
  • 29 de Oct, 9 am - 1 pm
 • HCHS: 
  • 29 de Oct, 2 - 7 pm

* * *

SOMALI

Fasaxa Follka /Iskuul uma Jiro Ardayda <Oktoobar 20-22>
Hiawatha Academies waa la xidhayaa iskuulna uma jiridoono ardayda maalinta Khamiista, Oktoobar 20 aad iyo Jimcaha Oktoobar 22aad. Fasallada ayaa dib u bilaaban doona Isniinta, Oktoobar 25 -keeda. Waxaan rajaynaynaa in qof kasta oo ka tirsan bulshadeena uu ku raaxaysto fasax nasasho ee Fallka ah oo nabdoon oo caafimaad qaba. Nasasho iyo fasax Foolka ah oo wacan ayaan u rajaynayna ardaydayada!

 

Shirarka <Oktoobar 26aad- ilaa- 29aad>
Sanadkan shirarka waxay noqonayaan Xaga computerka ama is’arag tiknolojiyad ah. Tani waa wakhti ku habboon waalidiinta inay la kulmaan macallimiinta ardaydooda oo ay iska hubiyaan horumarka waxbarashadooda. Hadda waxay ahayd inaad ka hesho isgaarsiin ka imanaysa dugsiga ilmahaaga si aad isku diwangalisid shirarka xiga. Haddii aadan weli is -diwangalin, fadlan wac dugsiga ilmahaaga.

 • HLA-N: 
  • Oktoobar 25aad -iyo- 27aad, wakhtiga 4 - 7:30 galabnimo
  • Oktoobar 29aad, wakhtiga 7:30 Subaxnimo – 3 galabnimo
 • HCP-N: 
  • Oktoobar 26aad -iyo- 28aad, wakhtiga 4 - 7:30 galabnimo
  • Oktoobar 29aad, 7:30 Subaxnimo -ilaa- 3 galabnimo
 • HCP-K: 
  • Oktoobar 26aad -iyo- 28aad, wakhtiga 5 - 8 galabnimo
  • Oktoobar 29aad, 9 Subaxnimo -ilaa- 1 Duhurnimo
 • HCHS: 
  • Oktoobar 29aad, 2 - 7 galabnimo