May 21st: Learn about next year school budget, food distribution, and more

Food Distribution
All families are invited to a drive-through food distribution on May 28th from 2:00 - 5:00 at Hiawatha Collegiate High School, 2800 E 35th St. Bread, dairy, produce, and dried goods will be available. There is currently no summer meal distribution planned after the school year ends.

Budget Video for Families
Families interested in learning more about how Hiawatha Academies will allocate its financial resources for the upcoming year can watch the videos below.

Family Communications Survey
Hiawatha is interested in learning about your experience with our communication in the past school year. The survey should take you only two minutes to complete! We appreciate your feedback as it will help us better serve you for next year! Click here

National Labor Relations Board Petition 
On May 4th Education Minnesota filed a petition with the National Labor Relations Board seeking an election to become certified as the representative of employees of Hiawatha Academies. According to the National Labor Relations Board’s Notice of Petition for Election, no final decisions have been made yet regarding the proposed unit or when an election will be held in this matter.  Our Board of Directors is working with  legal counsel on this matter.  We will continue to keep families informed as we learn more about what this will mean for Hiawatha Academies.

 * * *

Spanish

Distribución de Alimentos
Todas las familias están invitadas a una distribución de alimentos en carro el 28 de Mayo de 2:00 a 5:00 en Hiawatha Collegiate High School, 2800 E 35th St. Pan, productos lácteos, frutas/verduras, y productos secos estarán disponibles. Actualmente, no hay distribuciones de comidas planificadas después de que el año escolar termine.

Video para las Familias sobre el Presupuesto
Familias interesadas en saber más sobre cómo Hiawatha Academies asignará sus recursos financieros para el siguiente año pueden ver los videos a continuación.

Encuesta de Comunicación Familiar 
Hiawatha está interesada en saber más sobre su experiencia con nuestra comunicación en el último año escolar. ¡Completar la encuesta sólo debería tomarle 2 minutos! ¡Apreciamos sus comentarios ya que nos ayudarán a servirles mejor el próximo año! Click here

Petición a la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB por las siglas en inglés) 
El 4 de Mayo, Education Minnesota presentó una petición a la Junta Nacional de Relaciones Laborales solicitando una elección para ser certificados como el representante de los empleados de Hiawatha Academies. De acuerdo con el Aviso de Petición de una Elección de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, ninguna decisión final ha sido tomada aún en cuanto a la unidad propuesta o cuándo se realizará una elección sobre este asunto. Nuestra Junta Directiva está trabajando con abogados en este asunto.  Continuaremos manteniendo a las familias informadas a medida que sepamos más detalles acerca de qué significa esto para Hiawatha Academies.

 * * *

Somali
 

Cunto Qaybinta
Waxaa lagu casuumayaa qoysaska inay ka soo qaybgalaan cunto qaybin oo ah inay gaadhigooda ku soo maran Hiawatha Collegiate High School maalinta Mayo 28 aad wakhtiga 2:00 ilaa – 5:00 oo ku yaala 2800 E 35th St. Rooti, ​​caano, khudrad, iyo alaabooyin qalalan ayaa la heli doonaa. Maalimaha hadhay ee Cuntada bokska ayaa ah Isniinta, Mayo 24aad, Talaatada Bisha Juun 1 deeda, iyo Isniinta Juun 7 deeda. Hada majior qorshe cunto qaybin ah oo loogu talagalay xiliga Xaaga ama inta iskuulka laga maqanyahay.

Muuqaalka Miisaaniyadda ee Qoysaska
Qoysaska xiisaynaya inay wax ka ogaadaan Hiawatha Academies siday uu isticmaalayso malgalinta iyo waxii lacag ah oo loogu talagalay sanadka soo socda waxay daawankaraan fiidiyowga hoos yaala.

Sahanka Xiriirka Qoyska
Hiawatha waxay xiiseyneysaa inay wax ka barato khibradaada wada xiriirka sanad dugsiyeedkii la soo dhaafay. Sahamintu waa inay kugu qaadataa laba daqiiqo oo keliya si aad u dhammaystirto! Waan ku qanacsanahay jawaab celintaada maxaa yeelay waxay naga caawin doontaa inaan si fiican kuugu adeegno sanadka soo socda! Click here

Codsiga Guddiga Xiriirka Shaqaalaha Qaranka 
4-tii Maayo, Education Minnesota waxay codsi u gudbisay Guddiga Xiriirka Shaqaalaha Qaranka iyagoo doonaya in la doorto si loo caddeeyo inuu yahay wakiilka shaqaalaha Hiawatha Academies.Sida ku xusan Ogeysiiska Codsiga Doorashada ee Guddiga Xiriirka Shaqada Shaqaalaha Qaranka, majiro go'aanno kama dambeys ah oo wali laga gaarayo qeybta la soo jeediyay ama goorta doorasho laga qaban doono arrintan. Guddigayaga Agaasimayaasha ayaa la shaqeynaya lataliye sharci oo arrintan ku saabsan. Waan sii wadi doonaa inaan qoysaska la socodsiino maadaama aan waxbadan ka ogaanay waxa ay tani uga dhigan tahay ee Hiawatha Academies.