About Us » Hiawatha Academies Unification Plan

Hiawatha Academies Unification Plan

Hello Hiawatha Community, 

My name is Colette Owens, and I’m the Executive Director of Hiawatha Academies. This message is also available in Spanish and Somali. 

This is a follow-up to communications shared in December. The Hiawatha Academies Board of Directors has been considering a recommendation to reconfigure. On January 13th, the Board of Directors voted to approve this reconfiguration and unification plan. 

Starting next school year in August of 2021,  our elementary program will be unified and all students in Kindergarten through 5th grade will attend school at the Northrop Campus. The Morris Park building will close. 

Middle school students will continue to attend their current schools until school year 2023-24, when all middle school students will attend Northrop and our Kingfield building will close. 

These changes to our facilities mean we have additional resources available to invest back into our academic program. This includes among many things a lower class size ratio for our Kindergarten through 2nd grade, a literacy specialist at all of our campuses, and continuing to provide engaging content and lessons for all students every day. This change is deeply rooted in our promise that every Hiawatha Scholar will graduate from Hiawatha Collegiate High School accepted to college and with the knowledge, character, and leadership skills they need to serve the common good. 

This is a hard decision and one that represents a really big change for our entire community and especially for our HLA- Morris Park and HCP-Kingfield teams and families. I honor that each of our campuses has a history, a culture, and strengths that are part of our collective story. As we look to the future, it is critical that we bring the best of who we are as we unify into One Hiawatha. 

I am so grateful to the members of our staff and our family community for sharing your questions and comments with network leaders and the Board of Directors as they were considering this decision. I  heard in those comments the missteps in this process and in our previous communications. I heard the call to repair trust and transparency in the work to unify our campuses moving forward.  I want to apologize for the frustration and disappointment this process caused.  The impact has been felt and I am committed to partnering with you as our network takes concrete actions to improve moving forward. 

To ensure that every member of our community moving forward has access to information and frequent updates regarding the Unification Process we have created a website where you can learn more. Please visit www.hiawathaacademies.org/unification

Hola Comunidad de Hiawatha, 

Mi nombre es Colette Owens, y soy la Directora Ejecutiva de Hiawatha Academies. Este mensaje también está disponible en español e inglés. 

Este es un seguimiento a comunicaciones que fueron compartidas en Diciembre. La Junta Directiva de Hiawatha Academies ha estado considerando una recomendación para reconfigurar. El 13 de Enero, la Junta Directiva votó para aprobar este plan de reconfiguración y unificación. 

Comenzando el próximo año escolar en Agosto del 2021, nuestro programa de primaria será unificado y todos los estudiantes de kínder a 5º grado asistirán a la Escuela de Northrop. El edificio de Morris Park cerrará. 

Estudiantes de escuela intermedia continuarán asistiendo a sus escuelas actuales hasta el año escolar 2023-24, cuando todos los estudiantes de escuela intermedia asistirán a Northrop y nuestro edificio de Kingfield cerrará. 

Estos cambios a nuestras instalaciones significa que tendremos recursos adicionales disponibles para invertirlos en nuestro programa académico. Esto incluye entre muchas cosas una proporción más pequeña de tamaño de clases para nuestros estudiantes de Kínder a 2º grado, un especialista de alfabetización en todas nuestras escuelas, y continuar proporcionando contenido y lecciones interesantes para todos los estudiantes todos los días. Este cambio está profundamente arraigado en nuestra promesa de que todos los Estudiantes de Hiawatha se graduarán de Hiawatha Collegiate High School aceptados en la universidad y con el conocimiento, carácter, y habilidades de liderazgo que ellos necesitan para servir el bien común. 

Esta es una decisión difícil, y una que representa un cambio realmente grande para toda nuestra comunidad y especialmente para nuestros equipos y familias de HLA-Morris Park y HCP-Kingfield. Yo honro que cada una de nuestras escuelas tiene una historia, una cultura, y fortalezas que son parte de nuestra historia colectiva. Mirando hacia el futuro, es crítico que traigamos lo mejor de quienes somos a medida que nos unificamos en Un Hiawatha.  

Estoy muy agradecida con los miembros de nuestra comunidad de personal y familias por compartir sus preguntas y comentarios con líderes de la red y con la Junta Directiva cuando ellos estaban considerando esta decisión. Escuché en esos comentarios los errores en este proceso y en nuestras comunicaciones previas. Escuché la necesidad de reparar la confianza y de transparencia en el trabajo de unificar las escuelas moviéndonos hacia adelante. Quiero disculparme por la frustración y la decepción que este proceso causó. El impacto ha sido sentido y estoy comprometida a colaborar con ustedes mientras nuestra red toma acciones concretas para mejorar en el futuro.   

Para asegurar que en el futuro todos los miembros de nuestra comunidad tengan acceso a información y actualizaciones frecuentes sobre el Proceso de Unificación , hemos creado una página web donde usted podrá encontrar más información. Por favor visite www.hiawathaacademies.org/unification.

Waad salaaman tihiin bulshada Hiawatha,

Magacaygu waa Colette Owens, waxaanan ahay Agaasimaha Fulinta ee Hiawatha Academies. Fariintan sidoo kale waxaa lagu heli karaa Isbaanish iyo Soomaali.

Tani waa dabagal la socota isgaarsiintii la  idinla wadaagay bishii Diseembar. Gudiga Agaasimayaasha tacliinta sare ee Hiawatha ayaa ka fiirsanayay talo soo jeedin ah in dib loo qaabeeyo iskuulaadka. Bishii Janaayo 13th, Guddiga Agaasimayaasha ayaa u codeeyay in la ansixiyo qorshahan dib u qaabeynta iyo midaynta iskuulaadkeena.

Laga bilaabo sanad dugsiyeedka soosocda bisha sideedaad ee sanadka 2021, barnaamijkeena dugsiga hoose waa la mideyn doonaa dhamaan ardayda dhigata fasalada xanaanada caruurta ilaa fasalka 5aad waxay aadi doonaan iskuulka Northrop Campus. Dhismaha ama iskuulka Morris Park wuu xirmi doonaa.

Ardayda dugsiga dhexe waxay sii wadi doonaan kaqeyb galka dugsiyadooda hada ilaa sanad dugsiyeedka 2023-24, marka dhamaan ardayda dugsiga dhexe ay xaadiri doonaan Northrop markaana iskuulkeena Kingfield wuu xirmi doonaa.

Isbeddeladan lagu sameeyay xarumaheenna waxay ka dhigan yihiin inaan haysanno ilo dheeri oo aan heli karno inaan dib ugu maalgelin karno barnaamijkeenna waxbarashada.

Tan iyo waxyaabo badan waxay ka mid yihiin in galaasyada sizeskooda la yareeyo ku xanaanaynta ama kindergarten ilaa fasalka 2 baadka, la keeno macalimo ku takhalusay akhrinta oo keenaya galaasyo ardaydu ay farxad uga qaybqaadato oo u soconaya ardayda maalinwalba. Isbadalkani wuxuu si qoto dheer salka ku hayaa balan qaadkeena ah in Aqoonyahan kasta oo Hiawatha ah uu ka qalin jabin doono Hiawatha Collegiate High School oo laga aqbalay kuleejka iyo aqoonta, dabeecada, iyo xirfadaha hogaamineed ee ay ugu baahan yihiin inay ugu adeegaan danta guud. 

Kani waa go'aan adag waana mid matalaya isbadal weyn oo ku yimid dhamaan bulshadeena gaar ahaan kooxdeena HLA-Morris Park iyo HCP-Kingfield iyo qoysaskooda. Waxaan ku sharfayaa in mid kasta oo ka mid ah xarumaheena waxbarasho uu leeyahay taariikh, dhaqan, iyo xoogag qayb ka ah sheekadeenna wadajirka ah. Markaan fiirineyno mustaqbalka, waa muhiim inaan keenno waxa ugu fiican cidda aan nahay maadaama aan mideynayno Hal HiawathaAad ayaan ugu mahadnaqayaa xubnaha shaqaalaheena iyo bulshada qoyskeena sida ay ula wadaageen su'aalahaaga iyo faallooyinkaada hogaamiyaasha shabakada iyo Golaha Maamulka maadaama ay ka fiirsanayeen go'aankan. Waxaan ku maqlay faallooyinkaas marin-habaabinta geeddi-socodkan iyo xiriirkeennii hore. Waxaan maqlay baaqa ah in la hagaajiyo kalsoonida iyo hufnaanta shaqada si loo mideeyo xarumaheena hada kadib. Waxaan rabaa inaan ka cudurdaarto jahwareerka iyo niyad jabka howshan keentay. Saameynta waa la dareemay waxaana iga go'an ah inaan kula shaqeyn doono iyadoo shabakadeena ay qaadeyso ficillo la taaban karo si loo horumariyo horay u socodka hada kadib.

Hiawatha Academies Unification Plan

At Hiawatha Academies, our mission is to empower all scholars with the knowledge, character, and leadership skills to graduate from college and serve the common good. We strive to permanently disrupt educational inequity by ensuring a great school for every child.

On January 13, 2021, Hiawatha Academies’ Board of Directors voted “yes” on a recommendation to unify our K-8 program at the Northrop campus.  This means the Morris Park campus will close next school year, and the Kingfield campus will close in the 2023-24 school year.

By 2023-24, Hiawatha Academies will be one K-8 school located at the Northrop campus, and one 9-12 school, Hiawatha Collegiate High School.

Hiawatha students, families and staff are critical partners in achieving our mission. Every scholar currently enrolled at Hiawatha Academies will have a seat in our network.  Leaders are working to ensure staff affected by this recommendation remain a part of our unified campus community and stay within the Hiawatha network.

This difficult but necessary decision will allow Hiawatha Academies to make targeted investments in our academic program in areas such as early literacy, English language development, language access supports in English, Spanish, and Somali, social work and student enrichment.

Across schools in the city of Minneapolis, there are thousands of unfilled student seats. Hiawatha has fallen short of the enrollment projections necessary to fill our current buildings. Despite our attempts to recruit more kindergarten students, our elementary enrollment does not match the capacity of our buildings. This has a financial impact every year as those students move up in grade levels. The money we currently spend to run our program across five different buildings can be better utilized on improving our academic program and student supports at fewer campuses.

This page will be updated throughout the spring to include additional resources and opportunities for students, families and staff to co-create the culture and practices necessary for a unified community.

En Hiawatha Academies, nuestra misión es capacitar a todos los estudiantes con el conocimiento, carácter, y habilidades de liderazgo para graduarse de la universidad y servir el bien común. Aspiramos a interrumpir permanentemente la inequidad educacional al garantizar una gran escuela para cada niño.

El 13 de enero del 2021, la Junta Directiva de Hiawatha Academies votó “si” en una recomendación para unificar nuestro programa de K-8 en la escuela de Northrop. Esto significa que la escuela de Morris Park cerrará el próximo año escolar, y la escuela de Kingfield cerrará el año escolar 2023-24. 

Para el 2023-24, Hiawatha Academies será una escuela de K-8 ubicada en la escuela de Northrop, y una escuela de 9-12, Hiawatha Collegiate High School. 

Los estudiantes, las familias y el personal de Hiawatha son colaboradores fundamentales para cumplir con nuestra misión. Cada estudiante actualmente inscrito en Hiawatha Academies tendrá un asiento en nuestra red.  Los líderes están trabajando para asegurar que el personal afectado por esta recomendación siga siendo parte de la comunidad de nuestra escuela unificada y se mantengan dentro de la red de Hiawatha. 

Esta difícil pero necesaria decisión permitirá que Hiawatha Academies haga inversiones específicas en nuestro programa académico en áreas como alfabetización temprana, desarrollo del idioma inglés, apoyos de acceso de lenguaje en inglés, español y somali, trabajo social y enriquecimiento estudiantil. 

A través de escuelas en la ciudad de Minneapolis, hay miles de asientos para estudiantes vacantes. Hiawatha no alcanzó las proyecciones de inscripciones necesarias para llenar nuestros edificios actuales. A pesar de nuestros esfuerzos para reclutar a más estudiantes de kínder, nuestras inscripciones de primaria no coinciden con la capacidad de nuestros edificios. Esto tiene un impacto financiero cada año a medida que esos estudiantes avanzan niveles de grado. El dinero que actualmente gastamos para ejecutar nuestro programa a través de cinco edificios puede ser mejor utilizado para mejorar nuestro programa académico y los apoyos estudiantiles en menos escuelas. 

 Esta página será actualizada a lo largo de la primavera para incluir recursos adicionales y oportunidades para estudiantes, familias y personal para co-crear la cultura y las prácticas necesarias para una comunidad unificada.

Hiawatha Academies, hadafkeenu waa inaan ku xoojino dhamaan aqoonyahanada aqoonta, dabeecada, iyo xirfadaha hogaaminta si ay uga qalin jabiyaan kuleejka una adeegaan danta guud. Waxaan ku dadaaleynaa inaan si joogto ah u carqaladeeyno sinaan la'aanta waxbarashada annagoo hubineyna iskuul wanaagsan iyo taclin qiimo leh in la siiyo ardaywalba.

Bishii Janaayo 13, 2021, Gudiga Agaasimayaasha tacliinta sare ee Hiawatha waxay ucodeeyeen “haa” talo soo jeedin ah in la mideeyo barnaamijkeena galaasyada K-8 ee xarunta Northrop. Tani waxay ka dhigan tahay in xerada Morris Park la xiri doono sanad-dugsiyeedka soo socda, iyo xerada Kingfield oo la xiri doono sannad-dugsiyeedka 2023-24.

2023-24, Hiawatha Academies waxay noqon doontaa hal iskuul oo K-8 ah oo kuyaala xerada Northrop, iyo hal 9-12 iskuul oo ah Hiawatha Collegiate High School.

Ardayda, qoysaska iyo shaqaalaha Hiawatha waa lamaanayaal muhiim u ah gaaritaanka himiladeena. Aqoonyahan kasta oo hadda ka diiwaangashan Akadeemiyada Hiawatha wuxuu kursi ku yeelan doonaa shabakadeena. Hogaamiyayaashu waxay ka shaqeynayaan sidii loo hubin lahaa in shaqaalaha ay talabixintani saameysay ay qeyb ka ahaadaan bulshadayada midaysan kana mid ahaadaan shabakada Hiawatha.

Go'aankan adag laakiin lagama maarmaanka ah wuxuu u oggolaan doonaa tacliinta sare ee Hiawatha inay ku sameyso maal-gashi lagu bartilmaameedsado barnaamijkeena tacliimeed ee dhinacyada sida akhris-qorista hore, horumarinta luuqadda Ingiriisiga, taageerida helitaanka luqadda ee Ingiriisiga, Isbaanishka, iyo Soomaaliga, shaqada bulshada iyo kobcinta ardayda.

Dhamaan iskuulada ku yaal magaalada Minneapolis, waxaa ku yaal kumanaan kursi ardayda aan buuxin. Hiawatha way ka gaabsatay odoroska diiwaangelinta ee lagama maarmaanka u ah buuxinta dhismayaasha hadda jira In kasta oo aan isku dayeyno in aan qorno arday badan oo xanaanada ah, diiwaangelintayada aasaasiga ah ayaan u dhigmin awoodda dhismayaashayada. Tani waxay leedahay saameyn dhaqaale sanad kasta maadaama ardaydaas ay u gudbayaan heerarka fasalada. Lacagta aan hadda ku bixinno si aan ugu socodsiino barnaamijkeenna shan dhisme oo kala duwan ayaa si fiican looga faa'iideysan karaa iyadoo la hagaajinayo barnaamijkeenna tacliimeed iyo taageerada ardayga ee kaamamka yar.

Boggan waa la cusbooneysiin doonaa gu'ga oo dhan si loogu daro agabyo iyo fursado dheeraad ah ardayda, qoysaska iyo shaqaalaha si ay u wada-abuuraan dhaqanka iyo dhaqanka lagama maarmaanka u ah bulsho midaysan.