March 11th: A few important updates!

Hello families,

Below are a few updates and reminders for the month of March!


Family surveys
We will be surveying our families about their experience at Hiawatha during conferences the week of March 21st.  A question will be included in the survey to gather your feedback on the asynchronous (at-home learning) Fridays in February. This is also a great time to make sure your contact information is up to date by reaching out to your schools.


No school for students - March 18

Hiawatha Academies will be closed on March 18, and there will be no instruction for students.


Reminders

 • Conference dates (Week of 21st):
  • HLAN: Mon & Wed 4  - 7:30pm |  Fri 7:30am -3pm
  • HCPN: Tues & Thurs 4 - 7:30 pm |  Fri 7:30 am  -3pm
  • HCP-K: Tues 5 - 8pm | Fri  9am - 12pm
  • HCHS: Fri 2 - 7pm
 • March Family Association Meeting: Canceled. Details here
 • Spring Break/No School: April 4-8th


Hiawatha is enrolling new students - spread the word!

We have currently accepted 132 new students! We still have a few seats available in the following grades. Please share with your family and friends. Contact info is on our website. Thank you! 

 • Kindergarten
 • 1st grade
 • 2nd Grade
 • 3rd Grade
 • 5th Grade
 • 10th Grade


Successful vaccine clinics!
We held the last of three vaccination clinics in February and we were able to provide 235 vaccinations in total! Thank you to our Hiawatha community! And a special thank you to the Family Association!

For more information on vaccines, families can reach out to: 

 • St. Mary's Health Clinic  (651) 287-7777
 • CUHCC  612-301-3433 
 

* * *

Spanish

Hola familias, 

¡A continuación hay algunas actualizaciones y recordatorios para el mes de Marzo! 


Encuestas familiares
Estaremos haciendo encuestas a las familias sobre su experiencia en Hiawatha durante conferencias la semana del 21 de Marzo. Una pregunta será incluida en la encuesta para recopilar sus opiniones sobre los viernes no sincrónicos (de aprendizaje en casa) en Febrero. Este también es un buen momento para comunicarse con sus escuelas y asegurarse que su información de contacto esté al día.


No hay escuela para los estudiantes - 18 de Marzo

Hiawatha Academies estarán cerradas el 18 de Marzo, y no habrá clases para los estudiantes. 


Recordatorios

 • Fechas de las Conferencias (Semana del 21):
  • HLAN: Lunes y Miércoles 4  - 7:30pm |  Viernes 7:30am -3pm
  • HCPN: Martes y Jueves 4 - 7:30 pm |  Viernes 7:30 am  -3pm
  • HCP-K: Martes 5 - 8pm | Fri  9am - 12pm
  • HCHS: Viernes 2 - 7pm
 • Reunión  de la Asociación de Familias de Marzo: Cancelada. Detalles aquí
 • Vacaciones de Primavera/ No hay Escuela: 4 al 8 de Abril 


Hiawatha está inscribiendo a nuevos estudiantes - ¡corran la voz!

Actualmente, hemos aceptado a 132 nuevos estudiantes! Aún tenemos algunos asientos disponibles en los siguientes grados. Por favor compartan con sus familias y amigos. La información de contacto está en nuestro sitio web. ¡Gracias!  

 • Kínder
 • Primer Grado
 • Segundo Grado
 • Tercer Grado
 • Quinto Grado
 • Décimo grado


¡Clínicas de Vacunación exitosas! 
¡Llevamos a cabo la última de tres clínicas de vacunación en Febrero y pudimos proveer 235 vacunas en total! ¡Gracias a nuestra comunidad de Hiawatha! Y un agradecimiento especial a la Asociación de Familias!

Para más información sobre vacunas, las familias pueden contactarse con: 

 • Clínica de Salud St. Mary's (651) 287-7777
 • CUHCC  612-301-3433
 

* * *

Somali

Salaan Sare oo qoysaska,

Hoos waxaa ah dhowr cusbooneysiin iyo xusuusin ah bisha Maarso!


Sahanka iyo Xoog aruurintan Qoyska
Waxaan qoysaskeena ka sahamin doonaa khibradooda Hiawatha inta lagu guda jiro shirarka waalidiinta iyo macalimiinta ee usbuuca Maarso 21-keeda.  Su'aal ayaa lagu dari doonaa sahanka si loo ururiyo ra'yi-celintaada ku saabsan asynchronous (barashada guriga) Jimcahayaasha Febraayo. Tani sidoo kale waa wakhti aad u wanaagsan in la hubiyo in macluumaadkaaga xidhiidhka uu yahay mid cusub adiga oo la xidhiidha dugsiyadada.


Dugsi malaha ardayda - Maarso 18

Hiawatha Academies waxa la xidhi doonaa 18-ka Maarso, mana jiri doonto wax barid ah oo ardayda la siinayo.


Xusuusin

 • Taariikhaha shirarka ardayda iyo waalidka (Toddobaadka 21aad):
  • HLAN: Isniin & Arbaca 4  - 7:30 habeenimo |  Jimcaha 7:30 subaxnimo -3 galabnimo
  • HCPN: Talaado & Khamiis 4 - 7:30 habeenimo |  Jimcaha 7:30 subaxnimo  -3galabnimo
  • HCP-K: Talaado 5 – 8 habeenimo | Jimcaha  9subaxnimo – 12duhurnimo
  • HCHS: Jimcaha 2 – 7 habeenimo
 • Shirka Ururka Qoysaska: Waa la baajiyay oo markale ayaa la qabandoonaa. Faahfaahinta halkan ka hel
 • Spring Break/Iskuul majiro: Abriil 4-8deeda


Hiawatha waxay diiwaangelinaysaa arday cusub - faafi ereyga!

Waxaan hadda aqbalnay 132 arday oo cusub! Waxaan wali haysanaa dhawr kursi oo diyaar u ah fasalada xiga. Fadlan la wadaag qoyskaaga iyo asxaabtaada. Mahadsanid!Xogta lagala soo xidhiidhi karo waxay ku taalaa websaytka. Mahadsanid!

 • Kindergarten
 • 1st grade
 • 2nd Grade
 • 3rd Grade
 • 5th Grade
 • 10th Grade


Rugaha talaalka caafimaadka oo guuleysta!

Waxaan qabanay seddexdii goobood ee ugu dambeysay ee tallaalka bishii Febraayo waxaana awoodnay inaan bixino 235 tallaal guud ahaan! Waad ku mahadsan tihiin bulshadayada Hiawatha! Waxaana mahad gaar ah u jeedinayaa Ururka Qoysaska!

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan tallaallada, qoysasku way la xiriiri karaan: 

 • St. Mary's Health Clinic  (651) 287-7777
 • CUHCC  612-301-3433